[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Biblio: the search term namn=('Östern, Anna-Lena') results in 39 hits


1. Östern, Anna-Lena / Institutionen för lärarutbildning
  Rösten - en pedagogisk resurs : en studie baserad på observation i tal- och röstvårdsundervisning inom lärarutbildning / Anna-Lena Östern. - Vasa : Åbo Akademi, 1988. - 49 s. : ill. - (Rapporter från Pedagogiska fakulteten / Åbo Akademi, ISSN 0356-6986 ; 25). Abstract.
ISBN 951-649-435-8
UDC 82(091)+82.0, 371, 378.4, 371.13
2. Östern, Anna-Lena / Institutionen för lärarutbildning
  Det skall bli hyvä å börja i skolan : språklig medvetenhet och kognitiv utveckling i hos sexåringar i urban tvåspråkig miljö i Finland / Anna-Lena Östern.
- In: Kielikukko, ISSN 0780-0940, (1989) 4, s. 24-35.

3. Östern, Anna-Lena / Institutionen för lärarutbildning
  Tal- och uttryckspedagogik : ledarens handbok i verbal och nonverbal kommunikation / Anna-Lena Östern. - Hki : Finn Lectura, 1989. - 215 s. : ill.
ISBN 951-8905-10-X
UDC 82(091)+82.0, 316, 316.454.5, 371.671.12(07)
4. Östern, Anna-Lena / Institutionen för lärarutbildning
  Teori och praktik i lärarutbildningen / Anna-Lena Östern.
- In: Kvalitet i praktiken : en handbok för handledare inom lärarutbildning / Anna-Lena Östern (red.). - Vasa : Åbo akademi. Institutionen för lärarutbildning, 1989, s. 10-14. - (Dokumentation från Pedagogiska fakulteten, ISSN 0358-3376 ; 35).
ISBN 951-649-520-6
UDC 378.4, 371.13
5. Östern, Anna-Lena / Institutionen för lärarutbildning
  En estetisk dimension i modersmålsdidaktisk forskning / Anna-Lena Östern.
- In: Kommunikationsstudier : vol 1: didaktiska perspektiv på uttrycksförmåga / red. Anna-Lena Östern. - Vasa : Åbo akademi. Institutionen för lärarutbildning, 1990 , s. 9-27. - (Dokumentation från pedagogiska fakulteten, ISSN 0358-3376 ; 41).
ISBN 951-649-745-4
UDC 372, 800:316, 372.46
6. Östern, Anna-Lena / Institutionen för lärarutbildning
  Från barnkultur till skolkultur : kvalitativ språng i kognitiv utveckling hos barn i 6-8 årsåldern / Anna-Lena Östern.
- In: Kommunikationsstudier : volym 2: från barnkultur till skolkultur / red. Anna-Lena Östern. - Vasa : Åbo akademi. Institutionen för lärarutbildning, 1990 , s. 9-28. - (Dokumentation från pedagogiska fakulteten, ISSN 0358-3376 ; 42).
ISBN 951-649-783-7
UDC 800:316, 372, 316.7
7. Östern, Anna-Lena / Institutionen för lärarutbildning
  Essentiella komponenter i en språklig och kulturell identitet enligt föräldrar till barn från rural svenskspråkig miljö respektive urban, tvåspråkig miljö i Finland / Anna-Lena Östern.
- In: Språk, kultur, fostran : rapport från Kasvatustieteen päivät - Pedagogiska vetenskapsdagar 24-25.11.1989 i Vasa / Red.: Håkan Andersson, Anna-Lena Östern. - Vasa : Åbo akademi. Institutionen för lärarutbildning, 1990, s. 71-85. - (Dokumentation från pedagogiska fakulteten, ISSN 0358-3376 ; 43).
ISBN 951-649-779-9
UDC 37, 800/801
8. Östern, Anna-Lena / Institutionen för lärarutbildning
  Draamaopetuksen ohjaus Vaasassa / Anna-Lena Östern.
- In: Äidinkielen opetustiede, ISSN 0783-683X, (1990) 7, s. 45-48.

9. Östern, Anna-Lena / Institutionen för lärarutbildning
  Developing cultural and language identity in a bilingual society : some aspects of linguistic and cognitive development in six-year-old urban children within a bilingual setting in Finland / Anna-Lena Östern.
- In: Kongressbericht Hat lesen Zukunft? : 6. Europäischer Lesekongress, Berlin (West) 31.7.-3.8.1989 / hrsg. I. F. Biglmaier. - Berlin : Freie Universität, 1990, s. 94-109.

10. Östern, Anna-Lena / Institutionen för lärarutbildning
  Språklig medvetenhet i tvåspråkiga sexåringars ordförklaringar / Anna-Lena Östern.
- In: Svenskan i Finland : seminariet i Tammerfors 12-13 okt. 1989 / Nikula, Kristina & Pitkänen, Antti J. (red.). - Tammerfors : Tampereen yliopisto, 1990, s. 183-195. - (Skrifter utgivna av institutionen för filologi II vid Tammerfors universitet, nordisk filologi SiF rapport, ISSN 0357-5012 ; nr 14 1).
ISBN 951-44-2691-6
UDC 803.979, 803.97
11. Östern, Anna-Lena / Institutionen för lärarutbildning
  Tvåspråkigheten en naturlig resurs / Anna-Lena Östern.
- In: Svensklärarföreningens årsskrift 1990 / red. Gun Anderssen, Jeanette Slotte. - Stockholm, 1990, - (Skrifter. SMF, ISSN 0783-2753 ; nr 7).

12. Östern, Anna-Lena / Institutionen för lärarutbildning
  Effekter av ett pedagogiskt program för utveckling av språklig medvetenhet hos sexåringar i urban tvåspråkig miljö i Finland / Anna-Lena Östern.
- In: Svenskans beskrivning 17 : förhandlingar vid sjuttonde sammankomsten för att dryfta frågor rörande svenskans beskrivning, Åbo den 18-19 maj 1989 / utg. av Erik Andersson och Marketta Sundman. - Åbo : Åbo akademis förlag, 1990, s. 421-433. - (Svenskans beskrivning, ISSN 0001-5105 ; 17).
ISBN 951-9498-76-1
13. Östern, Anna-Lena / Institutionen för lärarutbildning
  Fältdagbok i handledningsperspektiv / Anna-Lena Östern.
- In: Rapport från nordisk lärarutbildningskongress : "Lärarutbildning i förändring" 22-24 oktober 1990, Vasa / red. Michaela Eriksson. - Vasa : Åbo akademi. Institutionen för lärarutbildning, 1991, s. 195-212.
ISBN 951-649-964-3
14. Östern, Anna-Lena / Institutionen för lärarutbildning
  Färdighet i att korrigera syntax som uttryck för språklig medvetenhet / Anna-Lena Östern.
- In: Flerspråkighet i och utanför Norden : föredrag från den sjätte nordiska tvåspråkighetskonferensen 4-6.6.1990, Vasa, Finland / red. Kjell Herberts & Christer Lauren. - /Vasa/ : Institutet för finlandssvensk samhällsforskning, 1991, s. 85-100. - (Forskningsrapporter/Institutet för finlandssvensk samhällsforskning, ISSN 0785-6822 ; nr 13).
ISBN 951-649-894-9
15. Östern, Anna-Lena / Institutionen för lärarutbildning
  En insiktsorienterad dramapedagogik : exemplet gymnasiets valfria kurs i uttrycksförmåga / Anna-Lena Östern.
- In: Drama : nordisk dramapedagogisk tidskrift, ISSN 0332-5296, (1991) 1, s. 9-13.

16. Östern, Anna-Lena / Institutionen för lärarutbildning
  Tal och uttryckspedagogik i Finland / Anna-Lena Östern.
- In: Drama : nordisk dramapedagogisk tidskrift, ISSN 0332-5296, (1991) 1, s. 62-65.

17. Östern, Anna-Lena / Institutionen för lärarutbildning
  Tvåspråkighet och lingvistisk medvetenshet : betydelsen av tvåspråkighet och av undervisning för lingvistisk medvetenhet hos barn i åldern sex till åtta år / Anna-Lena Östern. - Åbo : Åbo Akademis förlag, 1991. - 509 s. : ill., diagr., tab. Diss.: Åbo Akademi.
ISBN 951-9498-93-1
18. Östern, Anna-Lena / Institutionen för lärarutbildning
  Finlandssvenskans framtid / Anna-Lena Östern.
- In: Finlandssvenskans framtid : rapport från en språkvårdskonferens i Vasa den 4 och 5 maj 1992 / Sven-Erik Hansén & Christer Laurén (red.). - Vasa : Svensk-österbottniska samfundet, 1992, s. 147-151. - (Skrifter utgivna av Svensk-Österbottniska samfundet, ISSN 0357-9956 ; nr 48 ).

19. Östern, Anna-Lena / Institutionen för lärarutbildning
  Språkglädje och språklig medvetenhet : uppleva, tala, tänka / Anna-Lena Östern. - Vasa : Åbo Akademi, 1992. - 92 s. : ill. - (Studie- och undervisningsmaterial från Pedagogiska fakulteten vid Åbo Akademi, ISSN 1236-0880 ; nr 1).
ISBN 951-650-153-2
20. Östern, Anna-Lena / Institutionen för lärarutbildning
  Tvåspråkighet och lingvistisk medvetenhet : /lectio precursoria/ / Anna-Lena Östern.
- In: Kasvatus, ISSN 0022-927X, (1992) 4, s. 400-404.

21. Östern, Anna-Lena / Institutionen för lärarutbildning
  Språkglädje och språklig medvetenhet : träningsprogram för språklig medvetenhet / Anna-Lena Östern. - Vasa : Åbo akademi, 1992. - 59 s. : ill. - (Rapporter från från Pedagogiska fakulteten vid Åbo Akademi, ISSN 1236-0848 ; nr 3).
ISBN 951-650-160-5
22. Östern, Anna-Lena / Institutionen för lärarutbildning
  Dramatisk improvisation : ledarens metodik och pedagogiska grundsyn / Anna-Lena Östern, Ingegerd Backas, Isabella Sarlin. - Vasa : Åbo Akademi, 1994. - 120 s. : ill., tab. - (Publikationer från Pedagogiska fakulteten vid Åbo Akademi, ISSN 1236-0864 ; nr 12).
ISBN 951-650-475-2
23. Östern, Anna-Lena / Institutionen för lärarutbildning
  Evaluering i modersmålet : nordiskt perspektiv / Anna-Lena Östern (red.). - Vasa : Åbo Akademi, 1994. - 120 s. : ill., tab. - (Publikationer från Pedagogiska fakulteten vid Åbo Akademi, ISSN 1236-0864 ; nr 13). Förf. har fungerat som forskn.ledare, samt författat s. 1-22, 97-112.
ISBN 951-650-475-2
24. Östern, Anna-Lena / Institutionen för lärarutbildning
  Formidling : ny fokusering innenfor kunstfag / Anna-Lena Östern.
- In: Drama : nordisk dramapedagogisk tidskrift, ISSN 0332-5296, (1994) 3, s. 2-3.

25. Östern, Anna-Lena / Institutionen för lärarutbildning
  Fortellerkunst, berättarkonst, storymaking och drama : [rec. av] Alida Gersie & Nancy King (1990). Storymaking in education and therapy. Stockholm Institute of Educating Press / Anna-Lena Östern.
- In: Drama : nordisk dramapedagogisk tidskrift, ISSN 0332-5296, (1994) 3, s. 26-27.

26. Östern, Anna-Lena / Institutionen för lärarutbildning
  Gedigen bok om teater för barn : [rec. av] Leif Hernes, Gunnar Horn och Helge Reistad (1993). Teater och barn. Oslo: Tell förlag / Anna-Lena Östern.
- In: Drama : nordisk dramapedagogisk tidskrift, ISSN 0332-5296, (1994) 1, s. 52.

27. Östern, Anna-Lena / Institutionen för lärarutbildning
  Litteratur om tal, röst och kommunikation : [bibliografi] / sammanst. och komm. av Anna-Lena Östern.
- In: Drama : nordisk dramapedagogisk tidskrift, ISSN 0332-5296, (1994) 3, s. 29.

28. Östern, Anna-Lena / Institutionen för lärarutbildning
  Pedagoginen draama - didaktinen ohjaus / Anna-Lena Östern.
- In: Ilmaisun monet kielet / toimittanut Inari Grönholm. - [Helsinki] : Opetushallitus, 1994, s. 43-73. - (Suuntana oppimiskeskus ; 8). 2. uppl.
ISBN 951-47-8790-0
29. Östern, Anna-Lena / Institutionen för lärarutbildning
  Pedagogisk drama / Anna-Lena Östern.
- In: Vårt bästa arv : modersmålet i skolans läroplan / Agneta Wickman-Skult (red.). - Helsingfors : Utbildningsstyrelsen, 1994, - (Utbildning i utveckling ; 3).
ISBN 951-47-9549-0
30. Östern, Anna-Lena / Institutionen för lärarutbildning
  Portfolio : undervisningsmetod och bedömningsinstrument i drama / Anna-Lena Östern.
- In: Drama : nordisk dramapedagogisk tidskrift, ISSN 0332-5296, (1994) 3, s. 13-14.

31. Östern, Anna-Lena / Institutionen för lärarutbildning
  En svensk dramabok : [rec. av] Kent Hägglund & Kirsten Fredin (1993). Dramabok. Stockholm: Liber / Anna-Lena Östern.
- In: Drama : nordisk dramapedagogisk tidskrift, ISSN 0332-5296, (1994) 1, s. 53.

32. Östern, Anna-Lena / Institutionen för lärarutbildning
  "Sol, sol! - Jag vill va i solen" : kontextbyggande och perspektivbyten i barns berättande och drama / Anna-Lena Östern. - Vasa : Åbo Akademi, 1994. - 183 s. : ill., diagr., tab. - (Rapporter från från Pedagogiska fakulteten vid Åbo Akademi, ISSN 1236-0848 ; nr 9). Rapporten ingår i forskningsprogrammet Barn, språk och kommunikation vid Institutionen för lärarutbildning vid Åbo Akademi - Abstract. - Abstrakt.
ISBN 951-650488-4
33. Östern, Anna-Lena / Institutionen för lärarutbildning
  Drama i mönster och kaos : dramapedagogikens relation till den allmänna pedagogiken / Anna-Lena Östern.
- In: Budet fra antikken : festskrift til Nils Braanaas / red. Bjørn Rasmussen. - [Oslo] : Landslaget drama i skolen, 1995, s. 65-67.
ISBN 82-90975-02-3
34. Östern, Anna-Lena / Institutionen för lärarutbildning
  Dramapedagogikkens laeringspotensiale i forhold til TIK-modellen : ny teaterformidling i klasserommet : [rec. av Hovedoppgave ved Anna Songe-Möller, 1993; Inst. för drama, film og teater, Universitetet i Trondheim] / Anna-Lena Östern.
- In: Drama : nordisk dramapedagogisk tidskrift, ISSN 0332-5296, (1995) 2, s. 28-29.

35. Östern, Anna-Lena / Institutionen för lärarutbildning
  Dramatisk improvisation ur pedagogens synvinkel : en analys av ledarens metodik och pedagogiska grundsyn / Anna-Lena Östern.
- In: Den 22:a NFPF-kongressen, Vasa, 10-13. mars 1994. - [Vasa] : Institutionen för lärarutbildning, Åbo Akademi, Österbottens högskola, [1994], s. [Opag.]. Abstraktet sammanl. 2 s. NFPF = Nordisk förening för pedagogisk forskning.

36. Östern, Anna-Lena / Institutionen för lärarutbildning / Project
  Lyssna och förstå : betydelsen av en röst eller två i talbokstexten Bonnie läst för 29 lindrigt eller måttligt begåvningshandikappade unga vuxna samt för elever i årskurs sju / Anna-Lena Östern.
- In: Nordisk tidsskrift for specialpaedagogik, ISSN 0048-0509, (1995) 2, s. 85-90.

37. Östern, Anna-Lena / Institutionen för lärarutbildning
  Portfolio - undervisningsmetode og evalueringsinstrument i drama / Anna-Lena Östern.
- In: Kunstfagene : til besvær eller begjær? / Milena Adam ... [et al.]. - Vollen : Tell forlag i samarbeid med Fellesrådet for kunstfagene i skolen, cop. 1995, s. 141-146.
ISBN 82-7522-100-5
38. Östern, Anna-Lena / Institutionen för lärarutbildning
  Portföljmetodiken förändrar klassrumskulturen / Anna-Lena Östern.
- In: Evaluering. - [Helsingfors] : SMLF, 1995, s. 23-28. - (Svenska modersmålslärarföreningens årsskrift).

39. Östern, Anna-Lena / Institutionen för lärarutbildning / Project
  Viola Spolin om improvisation / Anna-Lena Östern.
- In: Drama : nordisk dramapedagogisk tidskrift, ISSN 0332-5296, (1995) 4, s. 21-24.