[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Biblio: the search term namn=('Östman, Ann-Catrin') results in 4 hits


1. Östman, Ann-Catrin / Institutet för kvinnoforskning
  Kvinnoliv i Svenskfinland : om dialoger mellan livshistorier och kvinnoforskning / Ann-Catrin Östman.
- In: Naistutkimustiedote, ISSN 0782-9795, 4 (1996) s. 8-9.

2. Östman, Ann-Catrin / Institutet för kvinnoforskning
  Kön och arbete i berättelser om det egna livet / Ann-Catrin Östman.
- In: Kjønn, makt, samfunn i Norden i et historiskt perspektiv : konferanserapport fra det 5. nordiske kvinnehistorikermøtet, Klække 08. - 11.08.1996 / red. B. Gullikstad og K. Heitmann. - Dragvoll : Senter for kvinneforskning, 1997, s. 323-332. - (Skriftserie / Senter for kvinneforskning, ISSN 0802-8982 ; 3/97).

3. Östman, Ann-Catrin / Institutet för kvinnoforskning
  Ett ouppmärksammat slagfält : tre böcker om kön och nationalitet, sexualitet och krig / Anu Koivunen och Ann-Catrin Östman.
- In: Historisk tidskrift för Finland, ISSN 0046-7596, 80 (1995) 2, s. 225-234. Artikeln behandlar verken: Tyskerpiger - under besættelse och retsupgør / Anette Warring. How fascism ruled women : Italy, 1922-1945 / Victoria De Grazia. Naisten aseet : suomalaisena naisena talvi- ja jatkosodassa / toim. Riikka Raitis & Elina Haavio-Mannila.

4. Östman, Ann-Catrin / Institutet för kvinnoforskning
  Så botade man sjuka i vår nejd på 1800-talet / Ann-Catrin Östman.
- In: Pedersöre : Jakobstads tidnings jul- och hembygdsblad (1997) s. 1, 7. Bilaga till Jakobstads tidning.