[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Biblio: the search term namn=('Östman, Magnus') results in 4 hits


1. Östman, Magnus / Institutionen för biologi
  Laivaliikenteen vaikutukset saariston matalan veden ekosysteemissä / Olof Rönnberg, Magnus Östman ja Hans-Peter Fagerholm.
- In: Alusten aiheuttamien aaltojen ja virtausten ympäristövaikutukset / Olli Madekivi (toim.). - Helsinki : Vesi- ja ympäristöhallitus, 1993, s. 46-52. - (Vesi- ja ympäristöhallituksen julkaisuja. Sarja A, ISSN 0786-9592 ; 166).
ISBN 951-47-8490-1
2. Östman, Magnus / Institutionen för biologi
  Long-term changes in the Fucus vesiculosus macrofauna in SW Åland : an investigation of localities with different types of wave exposure / Magnus Östman and Hans-Peter Fagerholm.
- In: 13th BMB symposium, Institute of Biology, Latvian Academy of Sciences. Riga, Jurmala, 1-4 September, 1993 : abstracts. - Riga, Latvia : Latvian Academy of Science, 1993,

3. Östman, Magnus / Institutionen för biologi
  Factors regulating the distribution and growth rate of the rock pool amphipod, Gammarus duebeni / Magnus Östman.
- In: Comparison of enclosed and semi-enclosed marine systems : biological, physical and (geo)-chemical features and processes : responses to altered environmental conditions : abstracts presented at BMB 15 and ECSA 27 Symposium 1997 in Mariehamn, Åland, Finland, 9-13 June 1997 / editors: Ea Maria Blomqvist & Minna Tallqvist. - [Mariehamn] : BMB 15 and ECSA 27 Symposium 1997, 1997, s. 83. A joint symposium by The Baltic Marine Biologists (BMB) & The Estuarine and Coastal Sciences Association (ECSA).
ISBN 952-12-0015-4
4. Östman, Magnus / Institutionen för biologi
  Tillståndet i åländska skärgårdsvatten : en översikt av situationen under 1980- och 1990-talet, långtidsvariationer samt förslag till kvalitetsparametrar för den åländska vattenlagen / Magnus Östman & Ea Maria Blomqvist. - Åbo : Åbo Akademi, Husö biologiska station, 1997. - 46, [2] s. : ill., kart. - (Forskningsrapporter från Husö biologiska station ; no 95). Abstract.
ISBN 952-12-0055-3