[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Biblio: the search term namn=('Östman, Nils') results in 1 hits


1. Östman, Nils / Institutionen för lärarutbildning
  Naturorienterade ämnen i finlandssvensk skola : IEA-undersökningen 1984 / Nils Östman. - Vasa : Åbo Akademi. Institutionen för lärarutbildning, 1992. - 45 s. : diagr., tab. - (Rapporter från Pedagogiska fakulteten / Åbo Akademi, ISSN 0356-6986 ; 35).
ISBN 951-650-063-9