[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Biblio: the search term namn=('Aalto, Jukka') results in 1 hits


1. Aalto, Jukka / Institutionen för offentlig förvaltning
  Lääninnevottelukuntien vaikuttavuus / Jukka Aalto. - Åbo : Åbo Akademi. Institutionen för offentlig förvaltning, 1991. - 164 s. - (Meddelanden från Ekonomisk-statsvetenskapliga fakulteten vid Åbo Akademi. Ser. A, ISSN 0358-5654 ; 349).
ISBN 951-649-973-2