[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Biblio: the search term namn=('Alhoniemi, Pirkko') results in 18 hits


1. Alhoniemi, Pirkko / Finska institutionen
  Isät, pojat, perinnöt : Bertel Kihlmanin ja Christer Kihlmanin kirjallisesta tuotannosta / Pirkko Alhoniemi. - Hki : Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1989. - 393 s. - (Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia, ISSN 0355-1768 ; 499).
ISBN 951-717-557-4
UDC 839.79-3.09, 82(091)+82.0
2. Alhoniemi, Pirkko / Finska institutionen
  Die finnische Literatur in der 80er Jahren des 19. Jahrhunderts : der Aufschwung des Realismus zwischen zwei romantischen Perioden / Pirkko Alhoniemi .
- In: Congressus septimus internationalis fenno-ugristarum, Debrecen 27.VIII-2.IX.1990 : litteraria / redigunt Istvan Dobos...et al. - Debercen, 1990, s. 7-14.

3. Alhoniemi, Pirkko / Finska institutionen
  Minuus modernisoituu : Rabbe Enckellin Landskapet med den dubbla skuggan / Pirkko Alhoniemi.
- In: Tutkielmia suomalaisesta modernismista / toim. Tuija Takala ja Juha Hyvärinen. - Turku : Turun yliopisto, 1990, s. 179-198. - (Turun yliopisto. Taiteiden tutkimuksen laitos. Sarja A, ISSN 0784-3933 ; n:o 21).
ISBN 951-880-452-4
UDC 82.015.19, 894.541.015
4. Alhoniemi, Pirkko / Finska institutionen
  Att skapa en finsk identitet / Pirkko Alhoniemi.
- In: Nationella identiteter i Norden - ett fullbordat projekt? : sjutton nordiska undersökningar / red. av Anders Linde-Laursen och Jan Olof Nilsson. - Stockholm : Nordiska rådet, 1991, s. 257-265. - (Nord ; 1991, 26).
ISBN 91-88112-15-2
5. Alhoniemi, Pirkko / Finska institutionen
  Eino Leinon Lalli : korveneläjän kohtalondraama / Pirkko Alhoniemi.
- In: Arjen merkit : arki taide ja tutkimus / /toim.: Pirjo Ahokas, Otto Lappalainen, Jukka Sihvonen/. - Hki : Kirjastopalvelu, 1991, s. 117-122. Juhlakirja Irmeli Niemelle.
ISBN 951-692-259-7
6. Alhoniemi, Pirkko / Finska institutionen
  Vaelluskuvien mukaan : Paavo Rintalan kaksi taiteilijaromaania / Pirkko Alhoniemi.
- In: Sananjalka, ISSN 0558-4639, 33 (1991) s. 93-108.

7. Alhoniemi, Pirkko / Finska institutionen
  Einari Vuorela, romantico cantore della solitudine dei villaggi finlandesi. Trad. di Giuseppe la Grassa / Pirkko Alhoniemi.
- In: Settentrione : rivista di studio italo-finlandesi, ISSN 0785-8698, 4 (1992)

8. Alhoniemi, Pirkko / Finska institutionen
  Kuljen missä kuljen : 1960-luvun Christer Kihlman ja Pentti Saarikoski kirjallista identiteettiään etsimässä / Pirkko Alhoniemi.
- In: Pakaneva keskipiste : tutkielma suomalaisesta taiteilijaromaanista / Tarja-Liisa Hypén (toim.). - Turku : Turun yliopisto, 1992, - (Turun yliopisto. Taiteiden tutkimuksen laitos. Sarja A, ISSN 0784-3933 ; 26 ).
ISBN 951-880-833-3
9. Alhoniemi, Pirkko / Finska institutionen
  Zengö erc es pengö cimbalon. Labadi-Bertengi Gizella forditasa : kritika: Peter Esterhazg, Sydämen apuverbit. Ford, Hannu Launonen / Pirkko Alhoniemi.
- In: Tekintet, ISSN 0238-7220, (1992)

10. Alhoniemi, Pirkko / Finska institutionen
  Marja-Liisa Vartio / Pirkko Alhoniemi.
- In: Jahrbuch für finnisch-deutsche Literaturbeziehungen / hrsg. von Hans Fromm...et al. - Helsinki : Deutsche Bibliothek, 1993, s. 149-155. - (Mitteilungen aus der Deutschen Bibliothek, ISSN 0781-3619 ; 25).

11. Alhoniemi, Pirkko / Finska institutionen
  Yhdestä moneksi : Eino Leinon Väinämöis-variaatiot / Pirkko Alhoniemi.
- In: Nykyajan kynnyksellä : kirjoituksia suomalaisen kirjallisuuden modernisaatiosta / toim. Minna Toikka. - Turku : Turun yliopisto, 1993, s. 135-156. - (Turun yliopsto. Taiteiden tutkimuksen laitos. Sarja A, ISSN 0784-3933 ; n:o 29).
ISBN 951-29-0076-9
12. Alhoniemi, Pirkko / Finska institutionen
  Historiallisesta ja historioituvasta kaunokirjallisuudesta / Pirkko Alhoniemi.
- In: Congressus octavus internationalis Fenno-Ugristarum : Jyväskylä 10.-15.8.1995 : Pars VII : Litteratura : archaelogia & anthropologia / redegerunt: Heikki Leskinen, Risto Raittila, Tõnu Seilenthal. - Jyväskylä : [Congressus], 1996, s. 11-15.
ISBN 952-90-7415-8
13. Alhoniemi, Pirkko / Finska institutionen
  Indouraalinen arvoitus ja sen mahdollinen ratkaisu / Pirkko Alhoniemi.
- In: Sananjalka, ISSN 0558-4639, 38 (1996) s. 7-23.

14. Alhoniemi, Pirkko / Finska institutionen
  Kulttuuria rikastuttanut veljessarja : Arvid, Eero ja Armas Järnefelt (Arvid Järnefeltin osuuus) / Pirkko Alhoniemi.
- In: Kansallisgalleria : suuret suomalaiset : [2. osa] : Demokratisoituva Suomi : (1850-1920) / [toimitus: Anssi Mäkinen ... et al.]. - [Espoo] : Weilin + Göös, 1996, s. 167-168. Erikoispainos Suomen itsenäisyyden 80-vuotisjuhlan kunniaksi.
ISBN 951-35-6348-0
15. Alhoniemi, Pirkko / Finska institutionen
  Maailmaan heitettyjä : (arv. Eija Komu: Armon tyhjiössä. Kristillinen eksistentialismi eräissä Mika Waltarin, Helvi Hämäläisen ja Paavo Rintalan romaaneissa. SKS. Helsinki 1995) / Pirkko Alhoniemi.
- In: Mitä tapahtuu todelle / päätoimittaja: Pirjo Lyytikäinen. - Helsinki : Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1996, s. 69-71. - (Kirjallisuudentutkijain seuran vuosikirja, ISSN 0355-0176 ; 49, osa 2).
ISBN 951-717-948-0
16. Alhoniemi, Pirkko / Finska institutionen
  Orfeus toisessa maailmansodassa : Paavo Rintalan proosateos Sarmatian Orfeus / Pirkko Alhoniemi.
- In: Sananjalka, ISSN 0558-4639, 38 (1996) s. 141-152. Zusammenfassung: Orpheus im zweiten Weltkrieg. Paavo Rintalas Prosaerzählung Orpheus von Sarmatien.

17. Alhoniemi, Pirkko / Finska institutionen
  Suomen ja sen sukukielten tutkija August Ahlqvist (1826-1889) / Pirkko Alhoniemi.
- In: Kansallisgalleria : suuret suomalaiset : [2. osa] : Demokratisoituva Suomi : (1850-1920) / [toimitus: Anssi Mäkinen ... et al.]. - [Espoo] : Weilin + Göös, 1996, s. 72-75. Erikoispainos Suomen itsenäisyyden 80-vuotisjuhlan kunniaksi.
ISBN 951-35-6348-0
18. Alhoniemi, Pirkko / Finska institutionen
  Tieteen tyyssija vai poliittinen pesäke? : artikkeli Turun Akatemiasta 1800-luvun alusta / Pirkko Alhoniemi.
- In: Aurora, ISSN 1237-6752, (1996) 4, s. 19-21.