[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Biblio: the search term namn=('Anckar, Olle') results in 13 hits


1. Anckar, Olle / Nationalekonomiska institutionen
  Analogier inom vetenskaperna ur nationalekonomins synvinkel / Olle Anckar.
- In: SPHINX. Årsbok=Vuosikirja 1989 : föredrag och uppsatser=esitelmät ja kirjoitukset. - Hfors : Finska Vetenskapssocieten, 1989, s. 23-29. - (Serie B. Årsbok. Societas Scientarium Fennica, ISSN 0783-5892).

2. Anckar, Olle / Nationalekonomiska institutionen
  Humankapitalteorins uppgång och fall / Olle Anckar.
- In: En ekonomisk historia : festskrift tillägnad Heimer Björqvist på 75-årsdagen den 26 december 1990 / red.: Olle Anckar. - Åbo : Åbo Akademi. Nationalekonomiska institutionen, 1990, s. 22-41. - (Meddelanden från Ekonomisk-statsvetenskapliga fakulteten vid Åbo Akademi. Ser. A, ISSN 0358-5654 ; 322).
ISBN 951-649-811-6
UDC 338, 330
3. Anckar, Olle / Nationalekonomiska institutionen
  Heimer Björkqvist och Handelshögskolan vid Åbo Akademi / Olle Anckar.
- In: En ekonomisk historia : festskrift tillägnad Heimer Björqvist på 75-årsdagen den 26 december 1990 / red.: Olle Anckar. - Åbo : Åbo Akademi. Nationalekonomiska institutionen, 1990, s. 163-167. - (Meddelanden från Ekonomisk-statsvetenskapliga fakulteten vid Åbo Akademi. Ser. A, ISSN 0358-5654 ; 322).
ISBN 951-649-811-6
UDC 338, 330
4. Anckar, Olle / Nationalekonomiska institutionen
  Förteckning över Heimer Björkqvists vetenskapliga arbeten / Olle Anckar.
- In: En ekonomisk historia : festskrift tillägnad Heimer Björqvist på 75-årsdagen den 26 december 1990 / red.: Olle Anckar. - Åbo : Åbo Akademi. Nationalekonomiska institutionen, 1990, s. 168-175. - (Meddelanden från Ekonomisk-statsvetenskapliga fakulteten vid Åbo Akademi. Ser. A, ISSN 0358-5654 ; 322).
ISBN 951-649-811-6
UDC 338, 330
5. Anckar, Olle / Nationalekonomiska institutionen
  Higher education and the preparation for work / Olle Anckar.
- In: POLICY, ISSN 0952-8733, 3 (1990) 3, s. 61-62.

6. Anckar, Olle / Nationalekonomiska institutionen
  Ekonomiska omvälvningar i det nya östblocket / Olle Anckar.
- In: Det nya östblocket : föredrag vid kursen "Det nya östblocket" arrangerad av Ålands sommaruniversitet den 29 och 30 augusti 1991 / Olle Anckar (red.). - Mariehamn : Ålands högskola, 1991, s. 9-15. - (Meddelanden från Ålands högskola, ISSN 0789-9629 ; nr 1).

7. Anckar, Olle / Nationalekonomiska institutionen
  Ekonomisk-statsvetenskapliga fakulteten / Olle Anckar, Dag Anckar.
- In: Åbo Akademi 1918-1993 : forskning och institutioner : del 3 : Ekonomisk-statsvetenskapliga fakulteten, Pedagogiska fakulteten / red. Solveig Widén. - Åbo : Åbo Akademis förlag, 1993, s. 7-39.
ISBN 952-9616-39-5
8. Anckar, Olle / Nationalekonomiska institutionen
  Nationalekonomi / Olle Anckar.
- In: Åbo Akademi 1918-1993 : forskning och institutioner : del 3: Ekonomisk-statsvetenskapliga fakulteten, Pedagogiska fakulteten / red. Solveig Widén. - Åbo : Åbo Akademis förlag, 1993, s. 83-109.
ISBN 952-9616-39-5
9. Anckar, Olle / Nationalekonomiska institutionen
  Heimer Björkqvist : minnestal hållet vid Finska Vetenskapssocietetens sammanträde den 18 december 1993 / Olle Anckar.
- In: SPHINX. Årsbok=Vuosikirja 1994 : föredrag och uppsatser=esitelmät ja kirjoitukset. - Hfors : Finska Vetenskapssocieten, 1994, s. 67-73. - (Serie B. Årsbok. Societas Scientarium Fennica, ISSN 0783-5892).

10. Anckar, Olle / Nationalekonomiska institutionen
  Kansantaloustiede / Jouko Paunio, Olle Anckar.
- In: Yhteiskuntatieteet Suomen Akatemiassa : tieteenalakohtainen katsaus / toim. Antti Oksanen. - Helsinki : Painatuskeskus, 1994, s. 19-28. - (Suomen Akatemian julkaisuja, ISSN 0358-9153 ; 1994, 2).
ISBN 951-37-1450-0
11. Anckar, Olle / Nationalekonomiska institutionen
  Nationalekonomi och ekonomiska kriser : reflexioner kring den finska depressionen / Olle Anckar.
- In: Finsk tidskrift, ISSN 0015-248X, (1994) H. 4, s. 172-185.

12. Anckar, Olle / Nationalekonomiska institutionen
  Den Nordiska välfärdsstaten / Hans Zetterberg och Olle Anckar.
- In: Norden och Europa : ett nordiskt forskningsprogram. - Köbenhavn : Nordiskt ministerråd, 1994, s. 63-74. - (Tema Nord, ISSN 0908-6692 ; 584).
ISBN 92-9120-510-9
13. Anckar, Olle / Nationalekonomiska institutionen
  Internationell ekonomi, integration och små öppna ekonomier : en studie av Veikko Reinikainens insatser på den internationella ekonomins område / Olle Anckar.
- In: Apulaisprofessori Veikko Reinikainen 60 vuotta : kansantaloustieteellisiä tutkimuksia = Essays in honour of Veikko Reinikainen on his sixtieth birthday / ed. by Martti Vihanto. - Turku : Turun kauppakorkeakoulu, 1995, s. 21-38. - (Turun kauppakorkeakoulun julkaisuja. Sarja A ; 1995, 5).
ISBN 951-738-688-5