[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Biblio: the search term namn=('Anckar, Patrik') results in 3 hits


1. Anckar, Patrik / Ekonomisk-geografiska institutionen
  Kommersiell användning av den europeiska valutaenheten ecu / Patrik Anckar.
- In: Ekonomiska samfundets tidskrift, ISSN 0013-3183, (1994) 4,

2. Anckar, Patrik / Ekonomisk-geografiska institutionen
  Currency choise in exporting : a cross-cultural study / Patrik Anckar. - Helsingfors : [Svenska handelshögskolan], 1994. - 219 s. : ill. Diss.: Helsingfors. Svenska handelshögskolan.
ISBN 951-555-429-2
3. Anckar, Patrik / Ekonomisk-geografiska institutionen
  Foreign direct investment under exchange rate uncertainty / Christer K. Lindholm and Patrik Anckar. - Åbo : Åbo Akademi. Nationalekonomiska institutionen, 1995. - 23 s. : diagr.. - (Meddelanden från Ekonomisk-statsvetenskapliga fakulteten vid Åbo Akademi. Ser. A, ISSN 0358-5654 ; 428). Abstract.
ISBN 951-649-541-4