[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Biblio: the search term namn=('Andersson, Margareta') results in 1 hits


1. Andersson, Margareta / Institutionen för vårdvetenskap
  Integritet som begrepp och princip : en studie i ett vårdetiskt ideal i utveckling / av Margareta Andersson. - Åbo : Åbo Akademis förlag, 1994. - 254 s. : ill. Diss.: Åbo Akademi - Summary - Abstract.
ISBN 951-9616-49-X