[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Biblio: the search term namn=('Bäck, Viveca') results in 4 hits


1. Bäck, Viveca / Institutionen för lärarutbildning
  Yrkespedagogisk litteratur i Finland 1987 : monografier, tidskriftsartiklar / Viveca Bäck. - Vasa : Åbo akademi. Institutionen för lärarutbildning, 1988. - 63 s. - (Dokumentation från Pedagogiska fakulteten, ISSN 0358-3376 ; 36).
ISBN 951-649-550-8
UDC 01, 377
2. Bäck, Viveca / Institutionen för lärarutbildning
  Erfarenheter av yrkeslärarutbildningen vid Åbo Akademis pedagogiska fakultet / Viveca Bäck.
- In: Ammatti ja koulutus = Yrke och utbildning, ISSN 0359-1085, (1989) 1, s. 16-17.

3. Bäck, Viveca / Institutionen för lärarutbildning
  Yrkespedagogisk litteratur i Finland 1988 : monografier, tidskriftsartiklar / Viveca Bäck. - Vasa : Åbo akademi. Institutionen för lärarutbildning, 1990. - 60 s. : ill. - (Dokumentation från Pedagogiska fakulteten, ISSN 0358-3376 ; 38).
ISBN 951-649-673-3
UDC 01, 377
4. Bäck, Viveca / Institutionen för lärarutbildning
  Yrkespedagogisk litteratur i Finland 1989 : monografier, tidskriftsartiklar / Viveca Bäck. - Vasa : Åbo akademi. Institutionen för lärarutbildning, 1990. - 53 s. : ill. - (Dokumentation från Pedagogiska fakulteten, ISSN 0358-3376 ; 44).
ISBN 951-649-8361-1
UDC 01, 377