[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Biblio: the search term namn=('Bäckman, Timo') results in 1 hits


1. Bäckman, Timo / Institutionen för kyrkohistoria och praktisk teologi
  Bill Widéns publikationer / Timo Bäckman.
- In: Kristendomsundervisning i historiskt perspektiv : festskrift tillägnad Bill Widén på hans 60-årsdag den 19 maj 1992 / red. Ingvar Dahlback ; red. kommitté: Gustav Björkstrand...et al. - Åbo : Åbo akademis förlag, 1992, s. 315-326.
ISBN 952-9616-10-4