[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Biblio: the search term namn=('Bernitz, Ulf') results in 7 hits


1. Bernitz, Ulf / Rättsvetenskapliga institutionen (privaträtt)
  Interference with contractual relation / Ulf Bernitz.
- In: Scandinavian studies in law, ISSN 0085-5944, (1989) s. 49-76.

2. Bernitz, Ulf / Rättsvetenskapliga institutionen (privaträtt)
  [Rev. of] G. Hentzel, Läkemedelsinformation och marknadsföring / Ulf Bernitz.
- In: Svensk farmaceutisk tidskrift, ISSN 0039-6524, (1989) 5, s. 45.

3. Bernitz, Ulf / Rättsvetenskapliga institutionen (privaträtt)
  [Rev. of] M. Koktvedgaard, Laerebog i immaterial ret / Ulf Bernitz.
- In: NIR, ISSN 0027-6723, (1989) s. 178-180.

4. Bernitz, Ulf / Rättsvetenskapliga institutionen (privaträtt)
  Svensk marknadsrätt kan hantera bredare införande av reklam-TV / Ulf Bernitz.
- In: Konsumenträtt & ekonomi, ISSN 0347-6154, (1989) 3, s. 12-13.

5. Bernitz, Ulf / Rättsvetenskapliga institutionen (privaträtt)
  Sveriges EG-anknytning i rättsligt perspektiv / Ulf Bernitz.
- In: Juridisk tidskrift vid Stockholms universitet : JT, ISSN 1100-7761, (1989-90) s. 47-69.

6. Bernitz, Ulf / Rättsvetenskapliga institutionen (privaträtt)
  Unzulässiges Eingreifen in Vertragsverhältnisse nach schwedischen Recht und in vergleichenden Perspektive / Ulf Bernitz.
- In: Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht : internationaler Teil, ISSN 0435-8600, (1989) s. 799-811.

7. Bernitz,Ulf / Rättsvetenskapliga institutionen (privaträtt)
  Åtgärder mot otillbörlig reklampåverkan på barn och unga / Ulf Bernitz. - Köbenhavn : Nordisk ministerråd, 1989. - 199 s. : ill. - (Nord NEK-rapport, ISSN 0903-7004, 0800-2770 ; 1989, 55, 1989, 6). Tiivistelmä.
ISBN 87-7303-330-8 91-7996-164-9
UDC 659