[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Biblio: the search term namn=('Björkstrand, Gustav') results in 61 hits


1. Björkstrand, Gustav / Institutionen för kyrkohistoria och praktisk teologi
  Jacob Tengström : universalgeniet med mänskliga drag / Gustav Björkstrand.
- In: Academica et ecclesia : studia in honorem Fredric Cleve / ed.: Hans-Olof Kvist. - Åbo : Åbo akademis förlag, 1991, s. 5-17.
ISBN 951-9498-89-3
2. Björkstrand, Gustav / Institutionen för kyrkohistoria och praktisk teologi
  Kan symbolspråket i dopet göras rikare? / Gustav Björkstrand.
- In: Julbok för Borgå stift : svenskt kyrkoliv i Finland : 1991 / Red.: Peter Kankkonen, Ralf Karlsson, Annette Frisk. - Hfors : Församlingsförbundets förlag , 1991, s. 34-39.
ISBN 951-550-425-2
3. Björkstrand, Gustav / Institutionen för kyrkohistoria och praktisk teologi
  State and church in Finland / Gustav Björkstrand.
- In: Studia theologica, ISSN 0039-338X, 44 (1990) s. 17-30.

4. Björkstrand, Gustav / Institutionen för kyrkohistoria och praktisk teologi
  Topelius som psalmdiktare / Gustav Björkstrand.
- In: Svenska folkskolans vänners kalender 1991, ISSN 0357-1068, 105 (1991) s. 34-40.

5. Björkstrand, Gustav / Institutionen för kyrkohistoria och praktisk teologi
  Åkerblom-rörelsen : en finlandssvensk profetrörelses uppkomst, utveckling och sönderfall / av Gustav Björkstrand. - Åbo : Åbo akademis förlag, 1990. - 326 s. Tidigare utgiven i: Meddelanden från Åbo akademis forsknigsinstitut, nr 11. Åbo 1976.
ISBN 951-9498-72-9
6. Björkstrand, Gustav / Institutionen för kyrkohistoria och praktisk teologi
  Åkerblom-rörelsen : förord / Gustav Björkstrand.
- In: Maria Åkerbloms sekreterare : dokumentär berättelse / av Ulla Lindqvist ; med förord av Gustav Björkstrand. - Otalampi : Sahlgren, 1991, s. 5-25.
ISBN 952-9543-13-1
7. Björkstrand, Gustav / Institutionen för kyrkohistoria och praktisk teologi
  Konfirmationen som gåva och möjlighet / Gustav Björkstrand.
- In: Julbok för Borgå stift : svenskt kyrkoliv i Finland : 1992 / Red.: Peter Kankkonen, Lars-Henrik Höglund, Annette Frisk. - Hfors : Församlingsförbundets förlag, 1992, s. 46-50.
ISBN 951-550-438-4
8. Björkstrand, Gustav / Institutionen för kyrkohistoria och praktisk teologi
  Nya bidrag till förståelsen av Åkerblom-rörelsen / Gustav Björkstrand.
- In: Kristendomsundervisning i historiskt perspektiv : festskrift tillägnad Bill Widén på hans 60-årsdag den 19 maj 1992 / red. Ingvar Dahlback ; red. kommitté: Gustav Björkstrand...et al. - Åbo : Åbo akademis förlag, 1992, s. 23-36.
ISBN 952-9616-10-4
9. Björkstrand, Gustav / Institutionen för kyrkohistoria och praktisk teologi
  Onko ero kirkon ja valtion välillä mahdollinen / Gustav Björkstrand.
- In: Teologisk tidskrift, ISSN 0040-3555, (1992) 1, s. 1-6.

10. Björkstrand, Gustav / Institutionen för kyrkohistoria och praktisk teologi
  Den praktiska teologin som universitetsvetenskap / Gustav Björkstrand.
- In: Teologisk tidskrift, ISSN 0040-3555, (1992) 1, s. 52-53.

11. Björkstrand, Gustav / Institutionen för kyrkohistoria och praktisk teologi
  Utmärkande drag för praktisk-teologisk forskning vid Åbo Akademi / Gustav Björkstrand.
- In: Käytännöllinen teologia ja kirkko : juhlakirja dosentti Pentti Lempisen täyttäessä 60 vuotta 18. syyskuussa 1992 / toim. Jyrki Knuutila, Esko Koskenvesa, Kalevi Tamminen. - Hki : Helsingin yliopisto, 1992, s. 88-95. - (Käytännöllisen teologian julkaisuja. C, ISSN 0357-5772 ; 10).
ISBN 951-45-6191-0
12. Björkstrand, Gustav / Institutionen för kyrkohistoria och praktisk teologi
  För livets skull / Gustav Björkstrand. - Vasa : Församlingsförbundet, 1993. - 144 s. : ill., kart.
ISBN 951-550-450-3
13. Björkstrand, Gustav / Institutionen för kyrkohistoria och praktisk teologi
  Jag är din och du är min / Gustav Björkstrand.
- In: Julbok för Borgå stift : svenskt kyrkoliv i Finland : 1993. - Hfors : Församlingsförbundets förlag, 1993, s. 42-49.

14. Björkstrand, Gustav / Institutionen för kyrkohistoria och praktisk teologi
  Kyrka och stat i historiskt perspektiv / Gustav Björkstrand.
- In: Kyrkligt liv i Finland / red. Gustav Björkstrand.... - Hfors : Församlingsförbundet, 1993, s. 7-24.
ISBN 951-550-448-1
15. Björkstrand, Gustav / Institutionen för kyrkohistoria och praktisk teologi
  Praktisk teologi / Gustav Björkstrand.
- In: Åbo Akademi 1918-1993 : forskning och institutioner : del 2: Humanistiska fakulteten. Teologiska fakulteten / red. Solveig Widén. - Åbo : Åbo Akademis förlag, 1993, s. 320-329. Även i: Åbo Akademi University : research and departments : English summaries, s. 44-45.
ISBN 952-9616-22-8
16. Björkstrand, Gustav / Institutionen för kyrkohistoria och praktisk teologi
  Den teologiska aspekten på de nya nordiska psalmböckerna / Gustav Björkstrand.
- In: Hymnologiske meddelelser, ISSN 0106-4940, 22 (1993) 2, s. 82-88. Psalmens liv och liv i psalmen. Nordisk hymnologikonference afholdt af Nordiska Ekumeniska Rådet 1.-4. oktober 1992 på Graninge stiftsgård, Sverige.

17. Björkstrand, Gustav / Institutionen för kyrkohistoria och praktisk teologi
  Undervisning och fostran i kyrka och skola / Gustav Björkstrand.
- In: Kyrkligt liv i Finland / red. Gustav Björkstrand.... - Hfors : Församlingsförbundet, 1993, s. 153-170.
ISBN 951-550-448-1
18. Björkstrand, Gustav / Institutionen för kyrkohistoria och praktisk teologi
  Vägar och vyer : föredrag och artiklar i praktisk teologi / Gustav Björkstrand. - Åbo : Åbo Akademi, 1993. - 111 s. - (Skrifter i praktisk teologi vid Åbo Akademi, ISSN 1236-1658 ; 37).
ISBN 951-650-300-4
19. Björkstrand, Gustav / Institutionen för kyrkohistoria och praktisk teologi
  Att fostra för livet / Gustav Björkstrand.
- In: Villa skola 125 år : 1869-1994 / [red.: Ragny Mutka]. - [Karleby] : [Villa skola], 1994, s. 76-79.
ISBN 952-90-5539-0
20. Björkstrand, Gustav / Institutionen för kyrkohistoria och praktisk teologi
  Avskedets stund / Gustav Björkstrand.
- In: Julbok för Borgå stift : svenskt kyrkoliv i Finland : 1994. - Hfors : Församlingsförbundets förlag, 1994, s. 16-25.

21. Björkstrand, Gustav / Institutionen för kyrkohistoria och praktisk teologi
  Den kristna folkhögskolan i Norden : vad är den och vad vill den? / Gustav Björkstrand.
- In: Folkehögskoler mötes over grenser i Norden : utfordringer i tidens kulturelle og religiöse mangfold. - Oslo : Norges kristelege folkhögskolelag, 1994, s. 13-23.

22. Björkstrand, Gustav / Institutionen för kyrkohistoria och praktisk teologi
  Kvinnan i finländsk väckelsehistoria / Gustav Björkstrand.
- In: Teologisk tidskrift, ISSN 0040-3555, 99 (1994) 5, s. 481-488.

23. Björkstrand, Gustav / Institutionen för kyrkohistoria och praktisk teologi
  Den religiösa identiteten / Gustav Björkstrand.
- In: Finlandssvenskt i skolan. - Helsingfors : Svenska folkskolans vänner, 1994, s. 72-76. - (Skrifter utgivna av Svenska folkskolans vänner. Serie 3, ISSN 0789-6085 ; 7 ).
ISBN 951-9087-37-0
24. Björkstrand, Gustav / Institutionen för kyrkohistoria och praktisk teologi
  Anders Frostenson i finsk psalmtradition / Gustav Björkstrand.
- In: Hymnologiske meddelelser, ISSN 0106-4940, (1996) nr 1, s. 4-5.

25. Björkstrand, Gustav / Institutionen för kyrkohistoria och praktisk teologi
  Att vårda kropp och själ : om bikt och smörjelse med olja / Gustav Björkstrand.
- In: Julbok för Borgå stift : svenskt kyrkoliv i Finland 1995. - Helsingfors : Församlingsförbundets förlag, 1995, s. 48-55.

26. Björkstrand, Gustav / Institutionen för kyrkohistoria och praktisk teologi
  Barnkommunionen i luthersk tradition / Gustav Björkstrand.
- In: Praxis et theoria : juhlakirja Heikki Makkosen täyttäessä 60 vuotta / [toimituskunta: Gunnar af Hällström ... [et al.]. - Joensuu : Joensuun yliopiston humanistinen tiedekunta, 1996, s. 19-33. - (Studia Carelica humanistica, ISSN 0786-9452 ; 7).
ISBN 951-708-391-2
27. Björkstrand, Gustav / Institutionen för kyrkohistoria och praktisk teologi
  Behövs de kyrkliga organisationerna i morgondagens kyrka? / Gustav Björkstrand.
- In: Julbok för Borgå stift : svenskt kyrkoliv i Finland 1995. - Helsingfors : Församlingsförbundets förlag, 1995, s. 34-39.

28. Björkstrand, Gustav / Institutionen för kyrkohistoria och praktisk teologi
  Church and society in Finland / Gustav Björkstrand.
- In: Cantate cantica socii : liturgy and music in Finland / publ. for Societas Liturgica Congress XVI in Turku 1997 Finland. - Helsinki : Sibelius Academy, 1997, s. 11-14. - (Publications of Church Music Department ; 13).
ISBN 952-9658-52-4
29. Björkstrand, Gustav / Institutionen för kyrkohistoria och praktisk teologi
  Demokratisera stiftsförvaltningen! / Gustav Björkstrand.
- In: Kyrkpressen : Svenskfinlands kyrkliga veckotidning, ISSN 0356-1275, 27 (1996) 12, s. 10.

30. Björkstrand, Gustav / Institutionen för kyrkohistoria och praktisk teologi
  Ett nordiskt forskningsprojekt i homiletik - en preliminär skiss / Gustav Björkstrand.
- In: Homiletisk forskning i Norden / red. Gustav Björkstrand. - Åbo : Åbo Akademi, 1995, s. 103-110. - (Skrifter i praktisk teologi vid Åbo Akademi, ISSN 1236-1658 ; 40).
ISBN 951-650-652-6
31. Björkstrand, Gustav / Institutionen för kyrkohistoria och praktisk teologi
  .
- In: Examensrättsprövning : teologisk utbildning vid frikyrkliga seminarier och vid Umeå universitet. - Stockholm : Högskoleverket, 1996, - (Högskoleverkets rapportserie, ISSN 1400-948X ; 1996:15 R).

32. Björkstrand, Gustav / Institutionen för kyrkohistoria och praktisk teologi
  .
- In: Examensrättsprövning : uppföljning av teologisk utbildning. - Stockholm : Högskoleverket, 1996, - (Högskoleverkets rapportserie, ISSN 1400-948X ; 1996:18 R).

33. Björkstrand, Gustav / Institutionen för kyrkohistoria och praktisk teologi
  .
- In: De frikyrkliga seminarierna som högskolor : en utredning. - Stockholm : Universitetskanslern, 1993, - (Kanslerämbetets rapport, ISSN 1104-3830 ; 1993:1).

34. Björkstrand, Gustav / Institutionen för kyrkohistoria och praktisk teologi
  Från Kalmarunionen till EU : [rec. av De nordiska nationalkyrkorna : från Kalmarunionen till Borgådeklarationen / Carl Henrik Martling. - Stockholm, 1997] / Gustav Björkstrand.
- In: Kyrkpressen : Svenskfinlands kyrkliga veckotidning, ISSN 0356-1275, 28 (1997) 29/30, s. 8.

35. Björkstrand, Gustav / Institutionen för kyrkohistoria och praktisk teologi
  Grundtvig, Baltikum och Norden / Gustav Björkstrand.
- In: Finsk tidskrift, ISSN 0015-248X, (1997) H. 8, s. 459-470.

36. Björkstrand, Gustav / Institutionen för kyrkohistoria och praktisk teologi
  Homiletisk forskning i Norden / red. Gustav Björkstrand. - Åbo : Åbo Akademi, 1995. - 110 s. - (Skrifter i praktisk teologi vid Åbo Akademi, ISSN 1236-1658 ; 40).
ISBN 951-650-652-6
37. Björkstrand, Gustav / Institutionen för kyrkohistoria och praktisk teologi
  Homiletiska trender idag / Gustav Björkstrand.
- In: Tro och liv, ISSN 0346-2803, (1995) 5, s. 4-14.

38. Björkstrand, Gustav / Institutionen för kyrkohistoria och praktisk teologi
  Hur man levde förr - och inom Svenskfinlands mesta sekt : [rec. av Ständigt vidare / Sarah Hemgård. - Vasa, 1996] / Gustav Björkstrand.
- In: Kyrkpressen : Svenskfinlands kyrkliga veckotidning, ISSN 0356-1275, 27 (1996) 48, s. 10.

39. Björkstrand, Gustav / Institutionen för kyrkohistoria och praktisk teologi
  Hur mår prästerna? : [rec. av Att leva av tro / Karl-Johan Hansson. - Växjö, 1996] / Gustav Björkstrand.
- In: Kyrkpressen : Svenskfinlands kyrkliga veckotidning, ISSN 0356-1275, 27 (1996) 43, s. 5.

40. Björkstrand, Gustav / Institutionen för kyrkohistoria och praktisk teologi
  Hur mår prästerna? : [rec. av Att leva av tro / Karl-Johan Hansson. - Växjö, 1996] / Gustav Björkstrand.
- In: Kyrkpressen : Svenskfinlands kyrkliga veckotidning, ISSN 0356-1275, 27 (1996) 43, s. 5.

41. Björkstrand, Gustav / Institutionen för kyrkohistoria och praktisk teologi
  Jeesus tulee - oletko valmis? : finländsk apokalyptik i historia och nutid / Gustav Björkstrand.
- In: Ad lucem, ISSN 0355-9653, (1996) 4, s. 34-37.

42. Björkstrand, Gustav / Institutionen för kyrkohistoria och praktisk teologi
  Den kristna folkhögskolan i Norden : vad är den och vad vill den? / Gustav Björkstrand.
- In: 75 år på Himmelsbacken : 1920-1995 / festskrift utgiven av Kristliga folkhögskolan i Nykarleby ; [huvudredaktör: Pehr Tonberg]. - Nykarleby : Kristliga folkhögskolan i Nykarleby, 1995, s. 124-136. Övrig titel: Sjuttiofem år på Himmelsbacken.
ISBN 952-90-6893-X
43. Björkstrand, Gustav / Institutionen för kyrkohistoria och praktisk teologi
  Krook Tor / Gustav Björkstrand.
- In: Keskipohjalaisia elämäkertoja / päätoimittaja: Pentti Pulakka ; [julkaisijat:] Keski-Pohjanmaan maakuntaliitto, Keski-Pohjanmaan liitto. - [Kokkola] : Keskipohjanmaa-säätiö, 1995, s. 389-390.
ISBN 951-97331-0-8
44. Björkstrand, Gustav / Institutionen för kyrkohistoria och praktisk teologi
  Kyrkan och det livslånga lärandet / Gustav Björkstrand.
- In: Lärandet som livshållning : det livslånga lärandet i ett finlandssvenskt perspektiv / Samuel Lindgrén och Jan Sjöberg (red.). - Helsingfors : Utbildningsstyrelsen, 1997, s. 65-76.
ISBN 952-13-0134-1
45. Björkstrand, Gustav / Institutionen för kyrkohistoria och praktisk teologi
  Nordisk identitet - europeisk identitet : finns det en gemensam värdegrund? / Gustav Björkstrand.
- In: NEO : nordisk ekumenisk orientering, ISSN 1104-1633, (1995) 4, s. 3-8.

46. Björkstrand, Gustav / Institutionen för kyrkohistoria och praktisk teologi
  Nordisk identitet - europeisk identitet : finns det en gemensam värdegrund? / Gustav Björkstrand.
- In: Kyrkpressen : Svenskfinlands kyrkliga veckotidning, ISSN 0356-1275, 27 (1996) 7 , s. 10.

47. Björkstrand, Gustav / Institutionen för kyrkohistoria och praktisk teologi
  Onko meillä yhteistä arvopohjaa? / Gustav Björkstrand.
- In: Kristillinen kasvatus = Kristen fostran, ISSN 0452-7194, (1996) 1, s. 3-7.

48. Björkstrand, Gustav / Institutionen för kyrkohistoria och praktisk teologi
  Praktisk teologi i Finland / Gustav Björkstrand.
- In: Halvårsskrift for praktisk teologi, ISSN 0800-6857, (1995) 1, s. 24-32.

49. Björkstrand, Gustav / Institutionen för kyrkohistoria och praktisk teologi
  Prästutbildningen i Finland / Gustav Björkstrand.
- In: Svensk kyrkotidning, ISSN 0346-2153, (1997) nr 31-32, s. 380-381.

50. Björkstrand, Gustav / Institutionen för kyrkohistoria och praktisk teologi
  [Rev. of] Kyrkan i sockenstämman : Uppvidinge härad/kontrakt ca 1820 till 1860 / Harry Lenhammar. - Uppsala, 1994 / Gustav Björkstrand.
- In: Kyrkohistorisk årsskrift 1996, ISSN 0085-2619, (1996) s. 223-224. Skrifter / utgivna av Svenska kyrkohistoriska föreningen.

[Next]