[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Biblio: the search term namn=('Bjon, Carita') results in 1 hits


1. Bjon, Carita / Institutionen för biblioteksvetenskap och informatik
  Fuzzyteoretisk dokumentåtervinning / Carita Bjon. - Åbo : Åbo akademi. Institutionen för biblioteksvetenskap och informatik, 1991. - 107 s. : ill. - (Meddelanden från Ekonomisk-statsvetenskapliga fakulteten. Ser. A, ISSN 0358-5654 ; 356).
ISBN 951-649-996-1