[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Biblio: the search term namn=('Bondas-Salonen, Terese') results in 15 hits


1. Bondas-Salonen, Terese / Institutionen för vårdvetenskap
  Caritas & passio 1991 : human caring and caring science / Terese Bondas-Salonen .
- In: Vård i fokus, ISSN 0781-495X, (1992) 1, s. 11-13.

2. Bondas-Salonen, Terese / Institutionen för vårdvetenskap
  A development of a caritative model of caring for the family with the newborn / Terese Bondas-Salonen.
- In: Internationell omvårdnadskonferens = International caring conference, 22-23 oktober 1992, Örebro, Sweden : program, abstracts : kvalitativ forskning inom vårdområdet : tillämning av olika metoder. - Örebro : Centrum för omvårdnadsvetenskap, 1992, s. 16.

3. Bondas-Salonen, Terese / Institutionen för vårdvetenskap
  A development of a caritative model of caring for the woman and her family experiencing pregnancy, birth and the first months with the baby / Terese Bondas-Salonen.
- In: Health and illness in early, middle, and late family life : International Family Nursing Research Symposium, April 22-24, 1992 at the Nordic School of Public Health, Gothenburg, Sweden : program and abstract. - Gothenburg : Nordic School of Public Health, 1992, s. 9.

4. Bondas-Salonen, Terese / Institutionen för vårdvetenskap
  God vård : kvalitetssäkring mot år 2000 i Vasa sjukvårddistrikt : projektrapport given av kommttén för utvecklandet av kvalitetssäkringen inom distriktet / Terese Bondas-Salonen. - Vasa : Vasa sjukvårdsdistrikt, 1992. - 62 s. - (Projektrapport / Vasa sjukvårdsdistrikt ; 1992).

5. Bondas-Salonen, Terese / Institutionen för vårdvetenskap
  Kwaliteitsbewaking vanuit zorgenkundig perspectiet / Terese Bondas-Salonen.
- In: Tijdschrift voor ziekenverpleging 19 (1992) s. 686-689. På engelska: Quality assurance from a caring science perspective, i: European Nursing Congress. Amsterdam, October 11-14, 1992. Abstract s. 43.

6. Bondas-Salonen, Terese / Institutionen för vårdvetenskap
  Befolkningsansvar i folkhälsoarbetet / Berit Haga...[et al.].
- In: Finska läkaresällskapets handlingar, ISSN 0015-2501, årg. 154 (1994) 1, s. 7-12 .

7. Bondas-Salonen, Terese / Institutionen för vårdvetenskap
  Fenomenologisk metod åskådliggjord genom en studie av upplevelsen av hälsa och vård i mödravårdskontext / Terese Bondas-Salonen.
- In: Hoitotiede, ISSN 0786-5686, (1994) 5, s. 204-210.

8. Bondas-Salonen, Terese / Institutionen för vårdvetenskap
  Hela livet förändras : en fenomenologisk studie av den gravida kvinnans och den nyblivna moderns upplevelse av hälsa och vård / Terese Bondas-Salonen.
- In: Hoitotieteellinen tutkimus tänään ja tulevaisuudessa : III kansallinen hoitotiteellinen konferenssi, Tampereen yliopisto 3-4.6.1994 : konferenssiabstraktit / toimittajat: Päivi Åstedt-Kurki...[et al.]. - Tampere : Hoitotieteiden tutkimusseura, HTTS, 1994, s. 23.

9. Bondas-Salonen, Terese / Institutionen för vårdvetenskap
  19th international nursing caring conference, Helsinki 14-16.6.1997 / Terese Bondas-Salonen, Lisbet Lindholm, Dahly Matilainen.
- In: Hoitotiede, ISSN 0786-5686, 9 (1997) 5, s. 246-248.

10. Bondas-Salonen, Terese / Institutionen för vårdvetenskap
  Caring administration - theoretical and empirical explorations / Terese Bondas-Salonen.
- In: 19th International Nursing Caring Conference : human caring : the primacy of love and existential suffering, June 14-16, 1997, Helsinki, Finland / organized by: International Association for Human Caring ... [et al.]. - [Helsinki] : International Association for Human Caring, [1997], s. 53. Abstract.

11. Bondas-Salonen, Terese / Institutionen för vårdvetenskap
  Hela livet förändras / Terese Bondas-Salonen.
- In: Vård i focus, ISSN 0781-495X, (1995) 4, s. 24-26.

12. Bondas-Salonen, Terese / Institutionen för vårdvetenskap
  Kvalitetsutveckling i Vasa län / N. Djupsjöbacka, M. Sandvik, T. Bondas-Salonen .
- In: Vård i focus, ISSN 0781-495X, (1996) 1, s. 4-8.

13. Bondas-Salonen, Terese / Institutionen för vårdvetenskap / Project
  Kvinnans upplevelse av hälsa under slutet av graviditeten / T. Bondas-Salonen.
- In: Kätilölehti = Tidskrift för barnmorskor, ISSN 0022-9415, (1996) 3, s. 18-21.

14. Bondas-Salonen, Terese / Institutionen för vårdvetenskap
  Leadership and caring - a theoretical and empirical explorative study / Terese Bondas-Salonen.
- In: 2nd European conference on nursing administration : September 6-8, 1995 Turku, Finland / [president of the conference: Maija Pajukangas] ; [scientific expertise of the conference: Helena Leino-Kilpi]. - Kaarina : Hoitoalan koulutuspalvelu Teema Oy, [1995], Abstrakt.

15. Bondas-Salonen, Terese / Institutionen för vårdvetenskap
  Den mångdimensionella hälsan : verklighet och visioner / K. Eriksson (red) ; T. Bondas-Salonen ... [et al.]. - [Vasa] : Institutionen för vårdvetenskap vid Åbo Akademi i Vasa, [1995]. - 100, [6] s. : ill., tab. Slutrapport ; 1995. S. 97-100: Förteckning över publikationer, abstrakt och posters inom projektet "Den mångdimensionella hälsan". S. [101-106]: Litteratur .
ISBN 951-650-549-X