[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Biblio: the search term namn=('Bramstång, Gunnar') results in 12 hits


1. Bramstång, Gunnar / Rättsvetenskapliga institutionen (offentlig rätt - folkrätt)
  Kommunalrätt i utveckling : historisk bakgrund och utvecklingstendenser i Finland och Sverige / utg. av Gunnar Bramstång. - Lund : Juristförlaget i Lund, 1988. - 116 s. - (Juridiska Föreningen i Lund. Skrifter ; nr 103).
ISBN 91-544-2031-8
UDC 342(480+485)
2. Bramstång, Gunnar / Rättsvetenskapliga institutionen (offentlig rätt - folkrätt)
  Dubbla samhällsreaktioner? : några anteckningar med anledning av en diskutabel kammarrättsdom / Gunnar Bramstång.
- In: Förvaltningsrättslig tidskrift, ISSN 0015-8585, (1989) s. 130-145.

3. Bramstång, Gunnar / Rättsvetenskapliga institutionen (offentlig rätt - folkrätt)
  Tronrätt, bördstitel och hustillhörighet : några anteckningar / Gunnar Bramstång. - Lund : Juristförlaget, 1990. - 56 s. - (Skrifter utgivna av Juridiska föreningen i Lund ; 108).
ISBN 91-544-2081-4
4. Bramstång, Gunnar / Rättsvetenskapliga institutionen (offentlig rätt - folkrätt)
  Utvecklingen av kommunallagstiftningen i Sverige : några huvuddrag / Gunnar Bramstång.
- In: Kunnallistieteellinen aikakauskirja = Kommunalvetenskaplig tidskrift, ISSN 0356-3669, 18 (1990) 2, s. 132-150.

5. Bramstång, Gunnar / Rättsvetenskapliga institutionen (offentlig rätt - folkrätt)
  [Rev. of] Tore Modeen, Finlands och Sveriges rätt. Åbo Akademis förlag, 1989 / Gunnar Bramstång.
- In: Förvaltningsrättslig tidskrift, ISSN 0015-8585, (1990) 1, s. 39-39.

6. Bramstång, Gunnar / Rättsvetenskapliga institutionen (offentlig rätt - folkrätt)
  Anpassningsfrist, normharmoni, normprövning, rättsprövning och resning : anteckningar med anledning av regeringens förbud mot användning av medel för växtreglering i odlingar av stråsäd / Gunnar Bramstång.
- In: Förvaltningsrättslig tidskrift, ISSN 0015-8585, (1991) s. 7-37.

7. Bramstång, Gunnar / Rättsvetenskapliga institutionen (offentlig rätt - folkrätt)
  Konungens dispositionsrätt till Kungl Djurgården : några anteckningar med anledning av en hovrättsdom / Gunnar Bramstång.
- In: Förvaltningsrättslig tidskrift, ISSN 0015-8585, (1991) s. 330-343.

8. Bramstång, Gunnar / Rättsvetenskapliga institutionen (offentlig rätt - folkrätt)
  Kommunalt stöd åt vuxenstuderande : ett komplement till statligt studiestöd? / Gunnar Bramstång.
- In: Kunnallistieteellinen aikakauskirja = Kommunalvetenskaplig tidskrift, ISSN 0356-3669, (1992) 2, s. 139-154.

9. Bramstång, Gunnar / Rättsvetenskapliga institutionen (offentlig rätt - folkrätt)
  Kompetens, återkallelse, prejudikat och skada : skilda förvaltningsrättsliga spörsmål aktualiserade i fyra utlåtande / Gunnar Bramstång. - Lund : Juristförlaget, 1992. - 38 s. - (Skrifter utgivna av Juridiska föreningen i Lund, ISSN 0347-2590 ; 112).

10. Bramstång, Gunnar / Rättsvetenskapliga institutionen (offentlig rätt - folkrätt)
  Socialtjänst och prejudikat : några reflexioner med utgångspunkt från den fria missbrukarvården / Gunnar Bramstång.
- In: Festskrift tillägnad Håkan Strömberg på 75-årsdagen den 18 februari 1992 / redaktion: Alf Bohlin och Hans-Heinrich Vogel. - Lund : Juristförlaget i Lund, 1992, s. 29-66. - (Skrifter utgivna av Juridiska föreningen i Lund ; 111).
ISBN 91-544-2121-1
11. Bramstång, Gunnar / Rättsvetenskapliga institutionen (offentlig rätt - folkrätt)
  Upplåtelse av allmän plats : offentligrättsligt beslutsfattande eller privatsrättsligt kontraherande / Gunnar Bramstång.
- In: Förvaltningsrättslig tidskrift, ISSN 0015-8585, (1992) s. 402-412.

12. Bramstång, Gunnar / Rättsvetenskapliga institutionen (offentlig rätt - folkrätt)
  Förvaltningsrättens begreppsbildning och grundläggande principer i konkret belysning / Gunnar Bramstång. - Lund : Juristförlaget, 1993. - 135 s.
ISBN 91-544-2231-0