[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Biblio: the search term namn=('Braw, Christian') results in 2 hits


1. Braw, Christian / Institutionen för systematisk teologi
  Söka förstå : tankar och gestalter / Christian Braw. - Borås : Norma, 1994. - 156 s. : ill.
ISBN 91-87584-47-6
2. Braw, Christian / Institutionen för systematisk teologi
  Åter till Gud : trons mönster hos Augustinus / av Christian Braw. - Skellefteå : Artos, 1994. - 192 s.
ISBN 91-7580-096-9