[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Biblio: the search term namn=('Burman, Lars') results in 10 hits


1. Burman, Lars / Institutionen för lärarutbildning
  Nya trender inom utvärdering i matematik vid Vasa övningskola / Lars Burman.
- In: Utvärdering - så klart! / red. Diane-Christine Blusi...[et al.]. - Vasa : Vasa övningsskola, 1994, s. 63-70.
ISBN 952-90-6149-8
2. Burman, Lars / Institutionen för lärarutbildning
  Matematikprojekt i högstadiet : tips och underlag för genomförande av matematikprojekt i högstadiet / Lars Burman & Stefan Röj. - Vasa : Åbo Akademi, 1997. - [68] s. : ill. - (Studie- och undervisningsmaterial från Pedagogiska fakulteten vid Åbo Akademi ; nr 18).
ISBN 952-12-0099-5
3. Burman, Lars / Institutionen för lärarutbildning
  Mera problemlösning i klassen : matematikproblem för systematisk övning av problemlösning i högstadiet / Lars Burman. - Vasa : Åbo Akademi, 1997. - [42] s. : ill. - (Studie- och undervisningsmaterial från Pedagogiska fakulteten vid Åbo Akademi ; nr 17).
ISBN 952-12-0098-7
4. Burman, Lars / Institutionen för lärarutbildning
  Utgångsprov i matematik, gymn. åk. I, 1992 / Lars Burman.
- In: LInjalen : [kontaktblad riktat till lärare med intresse för undervisning i matematik och naturvetenskaper] (1993) 3, s. 2-3. Utg. av Åbo Akademis institution för lärarutbildning.

5. Burman, Lars / Institutionen för lärarutbildning
  Utgångsprov i matematik, gymn. åk. I, 1993 / Lars Burman.
- In: LInjalen : [kontaktblad riktat till lärare med intresse för undervisning i matematik och naturvetenskaper] (1994) 4, s. 2-3. Utg. av Åbo Akademis institution för lärarutbildning.

6. Burman, Lars / Institutionen för lärarutbildning
  Utgångsprov i matematik, gymn. åk. I, 1994 / Lars Burman.
- In: LInjalen : [kontaktblad riktat till lärare med intresse för undervisning i matematik och naturvetenskaper] (1995) 5, s. 2-3. Utg. av Åbo Akademis institution för lärarutbildning.

7. Burman, Lars / Institutionen för lärarutbildning
  Utgångsprov i matematik, gymn. åk. I, 1995 / Lars Burman.
- In: LInjalen : [kontaktblad riktat till lärare med intresse för undervisning i matematik och naturvetenskaper] (1996) 6, s. 2-3. Utg. av Åbo Akademis institution för lärarutbildning.

8. Burman, Lars / Institutionen för lärarutbildning
  Utgångsprov i matematik, gymn. åk. I, 1996 / Lars Burman.
- In: LInjalen : [kontaktblad riktat till lärare med intresse för undervisning i matematik och naturvetenskaper] (1997) 7, s. 8-9. Utg. av Åbo Akademis institution för lärarutbildning.

9. Burman, Lars / Institutionen för lärarutbildning
  Utgångsprovet i matematik, gymn. åk. I / Lars Burman.
- In: LInjalen : [kontaktblad riktat till lärare med intresse för undervisning i matematik och naturvetenskaper] (1992) 2, s. 2-3. Utg. av Åbo Akademis institution för lärarutbildning.

10. Burman, Lars / Institutionen för lärarutbildning
  Verklig matematik / Frey Österberg ... [et al.]. - Vasa : Åbo Akademi, 1995. - [64] s. : ill. - (Studie- och undervisningsmaterial från Pedagogiska fakulteten vid Åbo Aka demi, ISSN 1236-0880 ; nr 11).
ISBN 951-650-671-2