[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Biblio: the search term namn=('Carlson, Tom') results in 2 hits


1. Carlson, Tom / Institutionen för samhällsvetenskaper
  Citykvinnor och bondmoror : kvinnliga kampanjstrategier i ett komparativt perspektiv / Göran Djupsund, Tom Carlson.
- In: Festskrift till Sten Berglund : 50 år den 10 augusti 1997 / Steve Lindberg & Yngve Mohlin, redaktörer. - Vasa : Åbo Akademi University, 1997, s. 33-52. - (Pro facultate ; nr 2).
ISBN 952-12-0026-X
2. Carlson, Tom / Institutionen för samhällsvetenskaper
  Political language / Lauri Karvonen, Göran Djupsund, Tom Carlson.
- In: Women in Nordic politics : closing the gap / edited by Lauri Karvonen and Per Selle. - Aldershot : Dartmouth, 1995, s. 343-379. Repr. 1997.
ISBN 1-85521-533-0