[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Biblio: the search term namn=('Christiansson, Toini f.d. Ojala') results in 27 hits


1. Christiansson, Toini f.d. Ojala / Socialpolitiska institutionen
  De äldres sociala förankring och hälsa / Toini Ojala. - Göteborg : Nordiska hälsovårdshögskolan, 1988. - 90 s. : ill. Examensarbete. Abstract.

2. Christiansson, Toini f.d. Ojala / Socialpolitiska institutionen
  Livet som gammal är olika för män och kvinnor / Toini Ojala.
- In: Gerontologia, ISSN 0784-0039, (1989) 4, s. 275-287.

3. Christiansson, Toini f.d. Ojala / Socialpolitiska institutionen
  Livskvaliteten i ålderdomen : en socialgerontologisk studie av sambanden mellan resurser, arenor, livsstil, livsrum och inre livskvalitet i ett homeostasteoretiskt perspektiv / Toini Ojala. - Åbo : Folkpensionsanstaltens central för rehabiliteringsforskning, distr., 1989. - 265 s. : ill. - (Folkpensionsanstaltens publikationer, ISSN 0355-483X ; 92). Diss.: Åbo Akademi. English summary.
ISBN 951-669-282-6
UDC 316.723-053.9, 612.67, 316, 364-053.9, 330.59-053.9, 364.65-053.9
4. Christiansson, Toini f.d. Ojala / Socialpolitiska institutionen
  Livskvalitetsforskning / Toini Ojala.
- In: Finsk tidsskrift, ISSN 0015-248X, (1989) 10, s. 567-574.

5. Christiansson, Toini f.d. Ojala / Socialpolitiska institutionen
  Riktlinjer för socialvetenskaplig rapportering / Toini Ojala. - Åbo : Åbo akademi, 1990. - 22 s. - (Socialpolitiska institutionens publikationer, ISSN 0788-3463 ; 1990, 1).
ISBN 951-649-769-1
6. Christiansson, Toini f.d. Ojala / Socialpolitiska institutionen
  Bra hälsa är nyckeln till ett självständigt liv som gammal / Toini Ojala.
- In: Gerontologia, ISSN 0784-0039, 4 (1990) 1, s. 10-21.

7. Christiansson, Toini f.d. Ojala / Socialpolitiska institutionen
  Förväntningar och verklighet : /att studera socialpolitik och placera sig i arbetslivet/ / Toini Ojala. - Åbo : Åbo akademi, 1991. - 12 s. - (Socialpolitiska institutionens publikationer, ISSN 0788-3463 ; 1991, 2).
ISBN 951-649-946-5
8. Christiansson, Toini f.d. Ojala / Socialpolitiska institutionen
  Glädjen att skriva uppsatser / Toini Ojala. - Åbo : Åbo akademi, 1991. - 55 s. - (Socialpolitiska institutionens publikationer, ISSN 0788-3463 ; 1991, 1).
ISBN 951-649-938-4
9. Christiansson, Toini f.d. Ojala / Socialpolitiska institutionen
  Kunskapens pris : ekonomisk och kvalitetsmässig evaluering av datainsamlingsfasen i en enkätundersökning / Toini Ojala, Helena Blomberg och Guy Bäckman. - Åbo : Åbo Akademi. Socialpolitiska institutionen, 1991. - 45 s. : ill. - (Meddelanden från Ekonomisk-statsvetenskapliga fakulteten vid Åbo Akademi. Ser. A, ISSN 0358-5654 ; 353).
ISBN 951-649-985-6
10. Christiansson, Toini f.d. Ojala / Socialpolitiska institutionen
  Levnadsnivå, livsform, livschans och livskvalitet : fyra perspektiv på villkoren för välfärd / Toini Ojala. - Åbo : Åbo Akademi. Socialpolitiska institutionen, 1991. - 59 s. - (Meddelanden från Ekonomisk-statsvetenskapliga fakulteten vid Åbo Akademi. Ser. A, ISSN 0358-5654 ; 336).
ISBN 951-649-877-9
11. Christiansson, Toini f.d. Ojala / Socialpolitiska institutionen
  De evakuerade karelarnas sociala rörlighet / Toini Ojala.
- In: Siirtolaisuus = Migration, ISSN 0355-3779, (1992) 3, s. 6-20.

12. Christiansson, Toini f.d. Ojala / Socialpolitiska institutionen
  Glädjen att skriva uppsatser / Toini Ojala. - Åbo : Åbo akademi, 1992. - 54 s. - (Socialpolitiska institutionens publikationer, ISSN 0788-3463 ; 1992, 1). 2. rev. uppl.
ISBN 951-650-117-6
13. Christiansson, Toini f.d. Ojala / Socialpolitiska institutionen
  Socialpolitik i Västeuropa : en översikt / Toini Ojala. - Åbo : Åbo akademi, 1992. - 77 s. : tab. - (Socialpolitiska institutionens publikationer, ISSN 0788-3463 ; 1992, 2).
ISBN 951-650-167-2
14. Christiansson, Toini f.d. Ojala / Socialpolitiska institutionen
  Vad blev det av de evakuerade karelarna? : en jämförande studie av mellangenerationsrörlighet / Toini Ojala. - Åbo : Åbo Akademi. Socialpolitiska institutionen, 1992. - 33 s. : ill. - (Meddelanden från Ekonomisk-statsvetenskapliga fakulteten vid Åbo Akademi. Ser. A, ISSN 0358-5654 ; 367).
ISBN 951-650-078-1
15. Christiansson, Toini f.d. Ojala / Socialpolitiska institutionen
  Samordning av ålderspension för personer som flyttar inom EES / Toini Christiansson. - Åbo : Åbo Akademi. Socialpolitiska institutionen, 1994. - 52 s. - (Meddelanden från Ekonomisk-statsvetenskapliga fakulteten vid Åbo Akademi. Ser. A, ISSN 0358-5654 ; 421).
ISBN 951-650-450-7
16. Christiansson, Toini f.d. Ojala / Socialpolitiska institutionen
  Elintasosta elämänlaatuun : hyvinvoinnin ulottuvuudet vanhustutkimuksen näkökulmasta / Toini Christiansson.
- In: Muuttuva vanhuus / Antti Uutela & Jan-Erik Ruuth (toim.). - [Helsinki] : Gaudeamus, 1994, s. 102-115.
ISBN 951-662-595-9
17. Christiansson, Toini f.d. Ojala / Socialpolitiska institutionen
  Effektivitetsföreställningar i utvärdering : kan den ekonomiska och den administrativa kunskapssfären förenas / Toini Christiansson. - Vasa : Åbo Akademi, 1994. - 77 s. - (Rapport. Serie B / Österbottens högskola. Institutionen för samhällsvetenskaper, ISSN 1237-5578 ; nr. 1).
ISBN 951-650-415-9
18. Christiansson, Toini f.d. Ojala / Socialpolitiska institutionen
  Ekonomiska aspekter på nordiska pensionssystem / Toini Christiansson. - Vasa : Åbo Akademi, 1994. - 52 s. - (Rapport. Serie B / Österbottens högskola. Institutionen för samhällsvetenskaper, ISSN 1237-5578 ; nr. 2).
ISBN 951-650-442-6
19. Christiansson, Toini f.d. Ojala / Socialpolitiska institutionen
  EES-avtalets effekter på ålderspension för migrerande nordbor / Toini Christiansson.
- In: Aldring & eldre, ISSN 0801-9991, 12 (1995) 2, s. 26-31.

20. Christiansson, Toini f.d. Ojala / Socialpolitiska institutionen
  Förtidspension som del av EU-ländernas pensionssystem / Toini Christiansson och Stina Sjöblom. - Åbo : Åbo Akademi. Socialpolitiska institutionen, 1995. - 60 s. : diagr., tab. - (Meddelanden från Ekonomisk-statsvetenskapliga fakulteten vid Åbo Akademi. Ser. A, ISSN 0358-5654 ; 440).
ISBN 951-650-604-6
21. Christiansson, Toini f.d. Ojala / Socialpolitiska institutionen
  Kansainvälinen yhteistyö sosiaali- ja terveysturvan alueella : sosiaaliturvasopimukset, ETA ja EU / Toini Christiansson. - Vaasa : Vaasan yliopisto, 1995. - 173 s. - (Vaasan yliopiston julkaisuja. Tutkimuksia, ISSN 0788-6667 ; 202).
ISBN 951-683-583-X
22. Christiansson, Toini f.d. Ojala / Socialpolitiska institutionen
  Källor till livskvalitet i hög ålder / C. Beijar, T. Christiansson.
- In: Gerontologia, ISSN 0784-0039, (1995) 4, s. 273-282.

23. Christiansson, Toini f.d. Ojala / Socialpolitiska institutionen
  Migration och social trygghet inom EU / Toini Christiansson.
- In: Siirtolaisuus = Migration, ISSN 0355-3779, 22 (1995) 4, s. 21-30.

24. Christiansson, Toini f.d. Ojala / Socialpolitiska institutionen
  Regelverk för samordning av social trygghet inom EU / Toini Christiansson. - Åbo : Åbo Akademi. Socialpolitiska institutionen, 1995. - 93 s. : ill., tab. - (Meddelanden från Ekonomisk-statsvetenskapliga fakulteten vid Åbo Akademi. Ser. A, ISSN 0358-5654 ; 425).
ISBN 951-650-533-3
25. Christiansson, Toini f.d. Ojala / Socialpolitiska institutionen
  Samordning av social trygghet inom EU : ett medel för att underlätta arbetskraftens fria rörlighet / Toini Christiansson. - Åbo : Åbo Akademi. Socialpolitiska institutionen, 1995. - 77 s. : ill., tab. - (Meddelanden från Ekonomisk-statsvetenskapliga fakulteten vid Åbo Akademi. Ser. A, ISSN 0358-5654 ; 429).
ISBN 951-650-561-9
26. Christiansson, Toini f.d. Ojala / Socialpolitiska institutionen
  Prioritering inom socialvården ur allmänhetens, politikerns och tjänstemannens synvinkel / J. Björn, T. Christiansson.
- In: Kunnallistieteellinen aikakauskirja = Kommunalvetenskaplig tidskrift, ISSN 0356-3669, 24 (1996) 3, s. 272-285.

27. Christiansson, Toini f.d. Ojala / Socialpolitiska institutionen
  Rätt till sjukvårdsförmåner och återbetalning av kostnader : ett nordiskt EU-perspektiv / Toini Christiansson. - Åbo : Åbo Akademi. Socialpolitiska institutionen, 1996. - 79 s. : ill. - (Meddelanden från Ekonomisk-statsvetenskapliga fakulteten vid Åbo Akademi. Ser. A, ISSN 0358-5654 ; 464).
ISBN 951-650-866-9