[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Biblio: the search term namn=('Costiander-Hulden, Eva') results in 4 hits


1. Costiander-Hulden, Eva / Etnologiska institutionen
  Det etnologiska studiet av människans yttre / Eva Costiander-Hulden.
- In: Människans yttre - kulturens spegel : NEFA-Nordens 15. fältseminarium 8.8.-23.8.1987 i Lojo, Finland / red. av planläggningsgruppen i Åbo: Eva Costiander-Huldén. - Åbo : Åbo akademi, 1988, s. 66-67. NEFA /= Nordisk etnologisk-folkloristisk arbetsgrupp/.
ISBN 951-649-460-9
UDC 39, 316.7
2. Costiander-Hulden, Eva / Etnologiska institutionen
  Människans yttre - kulturens spegel : NEFA-Nordens 15. fältseminarium 8.8.-23.8.1987 i Lojo, Finland / red. av planläggningsgruppen i Åbo: Eva Costiander-Hulden...et al.. - Åbo : Åbo Akademi, 1988. - 107 s. : ill. NEFA /= Nordisk etnologisk-folkloristisk arbetsgrupp/.
ISBN 951-649-460-9
UDC 39, 316.7
3. Costiander-Hulden, Eva / Etnologiska institutionen
  Nya arbetsuppgifter, nya utmaningar kräver ständig utbildning / Eva Costiander-Hulden.
- In: Svenskbygden, ISSN 0356-1755, (1989) 2, s. 10-12.

4. Costiander-Hulden, Eva / Etnologiska institutionen
  Finns det griskött i memma? : somalisk matkultur i Finland / Eva Costiander-Huldén.
- In: Meikäläisiä muukalaisia : kultturien kohtaaminen käytännössä / toim Anna-Maria Åström. - Helsinki : Ethnos, 1995, s. 99-114. - (Ethnos-toimite, ISSN 0357-511X ; 9).
ISBN 951-96345-2-5