[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Biblio: the search term namn=('Dahlbacka, Ingvar') results in 23 hits


1. Dahlbacka, Ingvar / Institutionen för kyrkohistoria och praktisk teologi
  "...samt bröders gemenskap och nådens bord..." : evangelifestraditionens framväxt och dess utveckling i slutet av 1800-talet och i början av 1900-talet / Ingvar Dahlbacka.
- In: Hemåt : evangelisk årsbok 1988 / redaktion Jens-Gustav Biskop. - /Hfors/ : Evangeliföreningens förlag, 1988, s. 79-89. - (Evangelisk årsbok, ISSN 0356-0929 ; 93).
ISBN 951-9275-33-9
2. Dahlbacka, Ingvar / Institutionen för kyrkohistoria och praktisk teologi
  Väckelsesituationen i Österbotten under 1800-talet / Ingvar Dahlbacka.
- In: Österbotten : Historicus r.f.:s och Historiska föreningens i Stockholm seminarium i Österbotten den 12-16 maj 1988 / Red. Joachim Mickwitz. - /Hfors/ : Historicus r.f., 1988, s. 85-97. - (Historicus skriftserie ; vol. 7).

3. Dahlbacka, Ingvar / Institutionen för kyrkohistoria och praktisk teologi
  I väckelsens landskap / Ingvar Dahlbacka. - Åbo : Åbo Akademi, 1989. - 83 s. : fotogr.. - (Meddelanden/Kyrkohistoriska arkivet vid Åbo Akademi ; 21).
ISBN 951-649-619-9
4. Dahlbacka, Ingvar / Institutionen för kyrkohistoria och praktisk teologi
  Kvinnorna inom den evangeliska rörelsen / Ingvar Dahlbacka.
- In: Hemåt : evangelisk årsbok 1989 / red. Jens-Gustav Biskop, Stefan Eriksson, Gösta Nygård. - /Hfors/ : Evangeliföreningens förlag, 1989, s. 57-66. - (Evangelisk årsbok, ISSN 0356-0929 ; 94).
ISBN 951-9275-35-5
5. Dahlbacka, Ingvar / Institutionen för kyrkohistoria och praktisk teologi
  Kyrka, nattvard och tvång : rec. av Immo Nokkala, Ehtoollispakkokysymys Suomessa 1818-1910. Finska kyrkohistoriska samfundets handlingar 137 / Ingvar Dahlbacka.
- In: Historisk tidskrift för Finland, ISSN 0046-7596, (1989) 1, s. 162-166.

6. Dahlbacka, Ingvar / Institutionen för kyrkohistoria och praktisk teologi
  Kyrklig sed i Borgå stift år 1988 / Ingvar Dahlbacka och Esko Ryökäs. - Åbo : Åbo Akademi, 1990. - 124 s. : diagr., tab. - (Meddelanden/Kyrkohistoriska arkivet vid Åbo Akademi, ISSN 0355-6069 ; 22).
ISBN 951-649-689-X
7. Dahlbacka, Ingvar / Institutionen för kyrkohistoria och praktisk teologi
  Jakob Edvard Wefvar - torparson, folklivsforskare, kolportör / Ingvar Dahlbacka .
- In: Julbok för Borgå stift : svenskt kyrkoliv i Finland : 1990 / Red.: Peter Kankkonen, Ralf Karlsson, Annette Frisk. - Hfors : Församlingsförbundets förlag , 1990, s. 46-50.
ISBN 951-550-410-4
8. Dahlbacka, Ingvar / Institutionen för kyrkohistoria och praktisk teologi
  Följ mig! / Ingvar Dahlbacka.
- In: Hemåt : evangelisk årsbok 1991 / red. Tord Carlström...[et al.].. - [Hfors] : Evangeliföreningens förlag, 1991, s. 31-36. - (Evangelisk årsbok, ISSN 0356-0929 ; 96).
ISBN 951-9275-47-9
9. Dahlbacka, Ingvar / Institutionen för kyrkohistoria och praktisk teologi
  Nytt Hedberg-material / Ingvar Dahlbacka.
- In: Finska kyrkohistoriska sällskapets årsskrift : 1989 / red. av Hannu Mustakallio . - Hfors : Finska kyrkohistoriska sällskapet, 1990, s. 186-194. - (Årsskrift, ISSN 0356-0767 ; 79).
ISBN 951-9021-76-0
10. Dahlbacka, Ingvar / Institutionen för kyrkohistoria och praktisk teologi
  Den mellbergska söndagsskolan i Terijärv / Ingvar Dahlbacka.
- In: Kristendomsundervisning i historiskt perspektiv : festskrift tillägnad Bill Widén på hans 60-årsdag den 19 maj 1992 / red. Ingvar Dahlback ; red. kommitté: Gustav Björkstrand...et al. - Åbo : Åbo akademis förlag, 1992, s. 79-92.
ISBN 952-9616-10-4
11. Dahlbacka, Ingvar / Institutionen för kyrkohistoria och praktisk teologi
  Teerijärv pastorat anno 1891 / Ingvar Dahlbacka.
- In: Hundra år för hembygden : sparbanken i Terjärv 1891-1991 : historik över hembygden och hembygdens bank under ett sekel / utg. av Karlebynejdens sparbank . - Terijärv : Sparbanken i Terijärv, 1992, s. 84-92.
ISBN 952-90-3700-7
12. Dahlbacka, Ingvar / Institutionen för kyrkohistoria och praktisk teologi
  Fennomanin och kyrkan : /rec. av Esko Jossas, Agathon Meurman - Suomalaisuusliikkeen uskonto- ja kirkkopolitiikko 1863-1899. Suomen kirkkohistoriallisen seuran toimituksia 152. Helsinki 1990/ / Ingvar Dahlbacka.
- In: Historisk tidskrift för Finland, ISSN 0046-7596, 77 (1992) 2, s. 304-309.

13. Dahlbacka, Ingvar / Institutionen för kyrkohistoria och praktisk teologi
  Vattnet flyter fram / Ingvar Dahlbacka.
- In: Sändebudet med Ungdomsvännen : evangelisk tidning för folket, ISSN 0356-0694, ( 1997) 6, s. 15.

14. Dahlbacka, Ingvar / Institutionen för kyrkohistoria och praktisk teologi
  Svensk-finska evangelisk-lutherska församlingen af New York City 1919-1935 : en finlandssvensk emigrantförsamling amerikaniseras / Ingvar Dahlbacka. - Åbo : Åbo Akademi, 1994. - 202 s. : ill. - (Skrifter i praktisk teologi vid Åbo Akademi, ISSN 1236-1658 ; [39]). Abstract.
ISBN 951-650-478-7
15. Dahlbacka, Ingvar / Institutionen för kyrkohistoria och praktisk teologi
  Bönen inom den evangeliska rörelsen / Ingvar Dahlbacka.
- In: Hemåt : evangelisk årsbok 1995 / red. Ingvar Dahlbacka. - Helsingfors : Evangeliföreningens förlag, 1995, s. 29-38. - (Evangelisk årsbok, ISSN 0356-0929).

16. Dahlbacka, Ingvar / Institutionen för kyrkohistoria och praktisk teologi
  Hemåt : evangelisk årsbok 1997 / red. Ingvar Dahlbacka, Birgitta Sarelin, Göran Stenlund. - Helsingfors : Evangeliföreningens förlag, 1997. - 135 s. - (Evangelisk årsbok, ISSN 0356-0929).
ISBN 951-9275-77-0
17. Dahlbacka, Ingvar / Institutionen för kyrkohistoria och praktisk teologi
  Hemåt : evangelisk årsbok 1996 / red. Ingvar Dahlbacka, Birgitta Sarelin, Göran Stenlund. - Helsingfors : Evangeliföreningens förlag, 1996. - (Evangelisk årsbok, ISSN 0356-0929).
ISBN 951-9275-71-1
18. Dahlbacka, Ingvar / Institutionen för kyrkohistoria och praktisk teologi
  .
- In: Hemåt : evangelisk årsbok 1995 / red. Ingvar Dahlbacka. - Helsingfors : Evangeliföreningens förlag, 1995, - (Evangelisk årsbok, ISSN 0356-0929).

19. Dahlbacka, Ingvar / Institutionen för kyrkohistoria och praktisk teologi
  Kyrkoherdevalet i Munsala år 1893 : en källkritisk studie / Ingvar Dahlbacka.
- In: Budkavlen 1995, ISSN 0302-2447, Årg. 74 (1995) s. 67-78.

20. Dahlbacka, Ingvar / Institutionen för kyrkohistoria och praktisk teologi
  Olaus Petri - den mångsidige svenske reformatorn : [rec.] / Ingvar Dahlbacka.
- In: Svensk pastoraltidskrift : Kyrkligt forum, ISSN 0039-6699, (1996) 48, s. 794-796.

21. Dahlbacka, Ingvar / Institutionen för kyrkohistoria och praktisk teologi
  "På blodsnådens grund" : om Adi Sjöblom och hennes författarskap / Ingvar Dahlbacka. - Vasa : Evangeliföreningens förlag, 1997. - 300, [6] s. : ill.
ISBN 951-9275-76-2
22. Dahlbacka, Ingvar / Institutionen för kyrkohistoria och praktisk teologi
  På väckelsens vägar / Ingvar Dahlbacka.
- In: Hemåt : evangelisk årsbok 1997 / red. Ingvar Dahlbacka, Birgitta Sarelin, Göran Stenlund. - Helsingfors : Evangeliföreningens förlag, 1997, s. 27-33. - (Evangelisk årsbok, ISSN 0356-0929).
ISBN 951-9275-77-0
23. Dahlbacka, Ingvar / Institutionen för kyrkohistoria och praktisk teologi
  En sång till Herrens ära / Ingvar Dahlbacka.
- In: Hemåt : evangelisk årsbok 1996 / red. Ingvar Dahlbacka, Birgitta Sarelin, Göran Stenlund. - Helsingfors : Evangeliföreningens förlag, 1996, s. 25-30. - (Evangelisk årsbok, ISSN 0356-0929).
ISBN 951-9275-71-1