[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Biblio: the search term namn=('Dahlbacka, Mary') results in 1 hits


1. Dahlbacka, Mary / Institutionen för kyrkohistoria och praktisk teologi
  Fruntimmers bibelföreningen i Åbo - 130 år / Mary Dahlbacka.
- In: Hemåt : evangelisk årsbok 1995 / red. Ingvar Dahlbacka. - Helsingfors : Evangeliföreningens förlag, 1995, s. 50-54. - (Evangelisk årsbok, ISSN 0356-0929).