[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Biblio: the search term namn=('Danielsson, Ingvar') results in 1 hits


1. Danielsson, Ingvar / Institutionen för fysikalisk kemi
  Per Ekwall och hans kolloidkemiska forskning / Ingvar Danielsson.
- In: SPHINX. Årsbok=Vuosikirja 1993 : föredrag och uppsatser = esitelmät ja kirjoitukset. - Helsingfors : Finska Vetenskapssocieten, 1993, s. 92-97. - (Serie B. Årsbok. Societas Scientarium Fennica, ISSN 0783-5892).