[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Biblio: the search term namn=('Djupsund, Göran') results in 12 hits


1. Djupsund, Göran / Statsvetenskapliga sektionen
  Organisationsstrukturen i finländska politiska partier / Göran Djupsund.
- In: Partiorganisasjoner : studier i strukturer og prosesser i finske, norske og svenske partier / red. av Göran Djupsund og Lars Svåsand. - Åbo : Åbo akademis förlag, 1990, s. 13-40.
ISBN 951-9498-70-2
2. Djupsund, Göran / Statsvetenskapliga sektionen
  Partiorganisasjon som forskningsobjekt / Göran Djupsund og Lars Svåsand.
- In: Partiorganisasjoner : studier i strukturer og prosesser i finske, norske og svenske partier / red. av Göran Djupsund og Lars Svåsand. - Åbo : Åbo akademis förlag, 1990, s. 13-40.
ISBN 951-9498-70-2
3. Djupsund, Göran / Statsvetenskapliga sektionen
  Kommitteväsendet i finländska partiorganisationer / Göran Djupsund.
- In: Partiorganisasjoner : studier i strukturer og prosesser i finske, norske og svenske partier / red. av Göran Djupsund og Lars Svåsand. - Åbo : Åbo akademis förlag, 1990, s. 167-186.
ISBN 951-9498-70-2
4. Djupsund, Göran / Statsvetenskapliga sektionen
  Politisk tradition : inlägg kring begreppet och företeelsen / Göran Djupsund och Lauri Karvonen. - Vasa : Åbo akademi. Institutet för finlandssvensk samhällsforskning, 1991. - 88 s. : ill. - (Forskningsrapporter/Institutet för finlandssvensk samhällsforskning, ISSN 0785-6822 ; nr 14).
ISBN 951-649-895-7
5. Djupsund, Göran / Institutionen för samhällsvetenskaper
  Citykvinnor och bondmoror : kvinnliga kampanjstrategier i ett komparativt perspektiv / Göran Djupsund, Tom Carlson.
- In: Festskrift till Sten Berglund : 50 år den 10 augusti 1997 / Steve Lindberg & Yngve Mohlin, redaktörer. - Vasa : Åbo Akademi University, 1997, s. 33-52. - (Pro facultate ; nr 2).
ISBN 952-12-0026-X
6. Djupsund, Göran / Institutionen för samhällsvetenskaper
  Förvaltningssyner i omvandling : cyklisk variation och diffusion / Göran Djupsund.
- In: Festskrift till Krister Ståhlberg : 50 år den 31 maj 1997 / utg. av Voitto Helander och Siv Sandberg. - Åbo : Åbo Akademis förlag, 1997, s. 107-129.
ISBN 952-9616-77-5
7. Djupsund, Göran / Institutionen för samhällsvetenskaper
  Intresse och alternativ - politikens bristvaror / Göran Djupsund.
- In: Hallinto ja kansanvalta : esseitä Voitto Helanderin 60-vuotispäivän kunniaksi / toimittaneet Pekka Kettunen, José Valanta. - Turku : Turun Yliopisto, 1997, s. 171-184. - (Turun yliopiston julkaisuja. Sarja C, Scripta lingua Fennica edita ; osa 136 ).
ISBN 951-29-1036-5
8. Djupsund, Göran / Institutionen för samhällsvetenskaper
  Om att skala Brysselkålen : tankar inför det instundande EU-parlamentsvalet / Göran Djupsund.
- In: Finsk tidskrift, ISSN 0015-248X, (1996) H. 6, s. 325-333.

9. Djupsund, Göran / Institutionen för samhällsvetenskaper
  Partiorganisasjoner : studier i strukturer og prosesser i finske, norske og svenske partier / red. av Göran Djupsund og Lars Svåsand. - Åbo : Åbo Akademis förlag, 1990. - 318 [7] s. : ill., kart. Titel på skyddsomslaget: Partiorganisationer.
ISBN 951-9498-70-2
10. Djupsund, Göran / Institutionen för samhällsvetenskaper
  Partiorgansiationer som forskningsobjekt / Göran Djupsund.
- In: Partiorganisasjoner : studier i strukturer og prosesser i finske, norske og svenske partier / red. av Göran Djupsund og Lars Svåsand. - Åbo : Åbo Akademis förlag, 1990, s. 1-12. Titel på skyddsomslaget: Partiorganisationer.
ISBN 951-9498-70-2
11. Djupsund, Göran / Institutionen för samhällsvetenskaper
  Political language / Lauri Karvonen, Göran Djupsund, Tom Carlson.
- In: Women in Nordic politics : closing the gap / edited by Lauri Karvonen and Per Selle. - Aldershot : Dartmouth, 1995, s. 343-379. Repr. 1997.
ISBN 1-85521-533-0
12. Djupsund, Göran / Institutionen för samhällsvetenskaper
  Political language / Lauri Karvonen, Göran Djupsund, Tom Carlson.
- In: Women in Nordic politics : closing the gap / edited by Lauri Karvonen and Per Selle. - Aldershot : Dartmouth, 1995, s. 343-379. Repr. 1997.
ISBN 1-85521-533-0