[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Biblio: the search term namn=('Drake, Knut') results in 9 hits


1. Drake, Knut / Konsthistoriska institutionen
  Genomgångsvapenhuset / Knut Drake.
- In: Aboa : Åbo landskapsmuseum : årsbok / Kari Appelgren...et al. (red.). - Åbo : Åbo landskapsmuseum, 1988, s. 9-18. - (Årsbok, ISSN 0780-1882 ; 50/1986).
ISBN 951-9125-67-1
2. Drake, Knut / Konsthistoriska institutionen
  Borgar, kyrkor och ekonomi i Finland 1220-1520 / Knut Drake.
- In: Meta, ISSN 0348-7903, (1989) 3, s. 2-11.

3. Drake, Knut / Konsthistoriska institutionen
  Kauko Pirinens kyrkohistoria har kommit = Kauko Pirisen kirkkohistoria ilmestyny : rec. av Kauko Pirinen, Suomen kirkon historia 1. Keskiaikaa ja uskonpuhdistuksen aika. Porvoo 1991 / Knut Drake.
- In: Museotiedote = Museinytt, ISSN 0780-8224, 12 (1991) 4, s. 30.

4. Drake, Knut / Konsthistoriska institutionen
  Raseborg : gråstensmurarna berättar sin historia / Knut Drake.
- In: Snappertuna : en kustbygds hävder : del 1: Forntid -1809 / Henry Rask ; med ett bidrag av Knut Drake. - Ekenäs : Snappertuna sockenhistoriekommitté, 1991, s. 87-140.

5. Drake, Knut / Konsthistoriska institutionen
  Suomen keskiajan arkeologian seura / Knut Drake.
- In: Muinaistutkija, ISSN 0781-6790, (1991) 3, s. 9-10.

6. Drake, Knut / Konsthistoriska institutionen
  Byggnadsmonumentens vittnesbörd om övergång från tidig till högmedeltid / Knut Drake.
- In: Suomen varhaishistoria : Tornion kongressi 14.-16.1991 / toim.: Kyösti Julku. - Rovaniemi : Pohjois-Suomen historiallinen yhdistys, 1992, - (Studia historica septentrionalia, ISSN 0356-8199 ; 21).
ISBN 951-96174-6-9
7. Drake, Knut / Konsthistoriska institutionen
  Mikä on keskiaika? / Knut Drake.
- In: Muinastutkija, ISSN 0781-6790, (1992) 2,

8. Drake, Knut / Konsthistoriska institutionen
  Träkapellet i lägerkastellet / Knut Drake.
- In: Medeltida husbyggande : symposium i Lund, november 1989 / red.: Jan-Erik Augustsson. - Stockholm : Almqvist & Wiksell International, 1992, - (Lund studies in medieval archaeology, ISSN 0283-6874 ; 9).

9. Drake, Knut / Konsthistoriska institutionen
  Die Baugeschichte der Burg Turku vor 1400 / Knut Drake.
- In: Castella maris Baltici 1 / . - Stockholm : Almqvist & Wiksell, 1993, s. 27-36.
ISBN 91-22-01566-3