[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Biblio: the search term namn=('Eklund, Gunilla') results in 1 hits


1. Eklund, Gunilla / Institutionen för lärarutbildning
  Inlärning innebär utveckling / Gunilla Eklund.
- In: Inlärning och motivation bland studerande i finlandssvenska handelsläroanstalter : forskningsteori och preliminära resultat / Rainer Nyberg . - Tavastehus : Tampereen yliopiston Hämeenlinnan opettajankoulutuslaitos, 1990, s. 13-51. - (Ammattikasvatussarja ; 3). Summary: Learning and motivation among students in business colleges for Swedish speaking students in Finland.
ISBN 951-44-2677-0