[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Biblio: the search term namn=('Eklund-Myrskog, Gunilla, f. Myrskog') results in 1 hits


1. Eklund-Myrskog, Gunilla, f. Myrskog / Institutionen för lärarutbildning
  Eleverna behöver nya utgångspunkter för inlärningen / Gunilla Eklund-Myrskog.
- In: Spektri : Opetushallituksen tiedote (1997) 3, s. 8.