[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Biblio: the search term namn=('Engman, Max') results in 158 hits


1. Engman, Max / Historiska institutionen
  Aktivisterna , Petrograd och "Andersson" : /rec. av Matti Ahti, Salaliiton ääriviivat. Oikeistoradikalismi ja hyökkäävä idänpolitiikka 1918-1919/ / Max Engman.
- In: Nordisk tidskrift för vetenskap, konst och industri, ISSN 0029-1501, (1988) s. 458-463.

2. Engman, Max / Historiska institutionen
  Blandad arkivkompott : (rec. av Arkisto II) / Max Engman.
- In: Historisk tidskrift för Finland, ISSN 0046-7596, 73 (1988) s. 289-293.

3. Engman, Max / Historiska institutionen
  Historiker för om masten / Max Engman.
- In: Historisk tidskrift för Finland, ISSN 0046-7596, 73 (1988) s. 341-344.

4. Engman, Max / Historiska institutionen
  Jämförande forskning rörande etniska grupper / Max Engman.
- In: Historisk tidskrift för Finland, ISSN 0046-7596, 73 (1988) s. 333-337.

5. Engman, Max / Historiska institutionen
  Översiktskatalog över företagsarkiv : (rec. av Somen yrutysarkistot I) / Max Engman.
- In: Historisk tidskrift för Finland, ISSN 0046-7596, 73 (1988) s. 296-299.

6. Engman, Max / Historiska institutionen
  Periit pars maxima / Max Engman.
- In: Historisk tidskrift för Finland, ISSN 0046-7596, 73 (1988) s. 153-162.

7. Engman, Max / Historiska institutionen
  Restitutio imperii : om en europeisk nödvändighet / Max Engman.
- In: Finsk tidskrift, ISSN 0015-248X, (1988) 7-8, s. 153-162.

8. Engman, Max / Historiska institutionen
  Sjömän från Finland i Ryssland / Max Engman.
- In: Historisk tidskrift för Finland, ISSN 0046-7596, 73 (1988) s. 415-438.

9. Engman, Max / Historiska institutionen
  St. Petersburg, Finland and the Baltic Sea / Max Engman.
- In: The Baltic Sea : a cultural transmitter : seminar in the city of Kotka 31.7-2.8.1986. - Kotka : Provincial Museum of Kymenlaakso, 1988, s. 3-29. - (Publication of the Provincial Museum of Kymenlaakso, ISSN 0359-6958 ; number 10). Publikationen finns även på finska: Itämeri kulttuurivaikutteiden väylänä : seminaari Kotkassa 31.7.-2.8.1986. (Kymenlaakson maakuntamuseon julkaisuja n:o 10).

10. Engman, Max / Historiska institutionen
  Andra delen av översiktskatalogen för företagsarkiv : rec. av Suomen yritysarkistot / Max Engman.
- In: Historisk tidskrift för Finland, ISSN 0046-7596, (1989) s. 377-378.

11. Engman, Max / Historiska institutionen
  Archivum Publicum Finlandiae : rec. av M. Kerkkonen, Suomen arkistolaitos Haminan rauhasta maan itsenäistymiseen / Max Engman.
- In: Historisk tidskrift för Finland, ISSN 0046-7596, (1989) s. 129-133.

12. Engman, Max / Historiska institutionen
  Die Bevölkerung Sankt Petersburgs / Max Engman.
- In: Europa Ethnica, ISSN 0014-2492, (1989) 1, s. 11-22.

13. Engman, Max / Historiska institutionen
  Finland as a successor-state / Max Engman.
- In: Finland : people, nation, state / ed. by Max Engman & David Kirby. - London : Hurst & Co., 1989, s. 102-127. All the essays in this collection, excepting that by David Arter, were originally published in Swedish in Historisk tidskrift för Finland, 3 (1987).
ISBN 1-85065-055-1
UDC 308(480), 948.0
14. Engman, Max / Historiska institutionen
  Finnar och svenskar i S:t Petersburg / Max Engman.
- In: Sverige och Petersburg : vitterhetsakademiens symposium 27-28 april 1987 / red. Sten Carlsson och Nils Åke Nilsson. - Stockholm : Kungl. Vitterhets-, historie- och antikvitetsakademien, 1989, s. 59-88. - (Vitterhets-, historie- och antikvitets Akademien. Konferenser, ISSN 0348-1433 ; 20).
ISBN 91-7402-195-8
UDC 930.85(485:480:47)"1890/1917"
15. Engman, Max / Historiska institutionen
  De förflyttade karelarna : evakuering och integration / Max Engman.
- In: Nordisk flyktingspolitik i världskrigens epok / red. Rune Johansson och Hans-Åke Persson. - Lund : Lund Univ. Press, 1989, s. 81-115. - (CESIC studies in international conflict ; 1).
ISBN 91-7966-071
16. Engman, Max / Historiska institutionen
  Historiska föreningen i forskarsamhället och tiden / Max Engman.
- In: Historisk tidskrift för Finland, ISSN 0046-7596, (1989) s. 397-483.

17. Engman, Max / Historiska institutionen
  I grannens ögon : rec. av K. Immonen, Ryssästä saa puhua... & H. Luostarinen, Perivihollinen & T. Vihavainen, Suomi neuvostolehdistössä 1918-1920 / Max Engman.
- In: Historisk tidskrift för Finland, ISSN 0046-7596, (1989) s. 339-351.

18. Engman, Max / Historiska institutionen
  Kuf eller geni : rec. av D. E. D. Europaeus, Suurmies vai kummajainen / Max Engman.
- In: Historisk tidskrift för Finland, ISSN 0046-7596, (1989) s. 141-143.

19. Engman, Max / Historiska institutionen
  Nordisk tjödskaparkensla på Färöarna : (konferensrapport) / Max Engman.
- In: Historisk tidskrift för Finland, ISSN 0046-7596, (1989) s. 181-183.

20. Engman, Max / Historiska institutionen
  [Rev. of] Den nordiska garnisonsstaden / Max Engman.
- In: Historisk tidskrift för Finland, ISSN 0046-7596, (1989) s. 656-660.

21. Engman, Max / Historiska institutionen
  [Rev. of] Svensk arkivguide / Max Engman.
- In: Historisk tidskrift för Finland, ISSN 0046-7596, (1989) s. 379.

22. Engman, Max / Historiska institutionen
  Relationerna mellan Sovjetunionen och Västeuropa under mellankrigstiden : (konferensrapport) / Max Engman.
- In: Historisk tidskrift för Finland, ISSN 0046-7596, (1989) s. 510-513.

23. Engman, Max / Historiska institutionen
  Sammanfattningar om ryska revolutionen : rec. av The Blackwell encyclopedia of the Russian revolution & E. Mawdsley, The Russian civil war / Max Engman.
- In: Historisk tidskrift för Finland, ISSN 0046-7596, (1989) s. 322-328.

24. Engman, Max / Historiska institutionen
  Slavistik i Honolulu : (konferensrapport) / Max Engman.
- In: Historisk tidskrift för Finland, ISSN 0046-7596, (1989) s. 179-181.

25. Engman, Max / Historiska institutionen
  Stadin / Max Engman.
- In: Historisk tidskrift för Finland, ISSN 0046-7596, (1989) s. 517-521.

26. Engman, Max / Historiska institutionen
  Vähemmistöt, pakolaiset ja ihmisoikeudet / Max Engman.
- In: Ihmisoikeudet Suomessa : raportti Suomen Unesco-toimikunnan Espoossa 8.-9.12.1988 järjestämästä seminaarista "Ihmisoikeudet Suomessa". - Helsinki : Suomen Unesco-toimikunta, 1990, s. 6-19. - (Suomen Unesco-toimikunnan julkaisuja, ISSN 0357-1106 ; no 49).
ISBN 951-47-3625-7
UDC 342, 342.7(100)(480)
27. Engman, Max / Historiska institutionen
  St. Petersburg und Finnland / Max Engman.
- In: Finnland-Studien / hrsg. von Edgar Hösch. - Wiesbaden : Harrasowitz, 1990, s. 74-84. - (Veröffentlichungen des Osteuropa-Institutes Munchen. Reiche. Geschichte ; Bd 59).
ISBN 3-447-03052-6
28. Engman, Max / Historiska institutionen
  Finlands Tärnor : ett stycke manshistoria / Max Engman.
- In: Historisk tidskrift för Finland, ISSN 0046-7596, 75 (1990) s. 264-297.

29. Engman, Max / Historiska institutionen
  Hittebarnets värld i 1700-och 1800-talets Europa : Findelshuset i S:t Petersburg och Finland / Max Engman.
- In: Historisk tidskrift för Finland, ISSN 0046-7596, 75 (1990) s. 399-445.

30. Engman, Max / Historiska institutionen
  Konungen eller hakkapeliterna? : Gustav Adolfsminnet i Finland 1932 / Max Engman.
- In: Historisk tidskrift för Finland, ISSN 0046-7596, 75 (1990) s. 566-616.

31. Engman, Max / Historiska institutionen
  Historisk natur / Max Engman.
- In: Historisk tidskrift för Finland, ISSN 0046-7596, 75 (1990) s. 5-8.

32. Engman, Max / Historiska institutionen
  Sex, sedlighet och medmänsklighet / Max Engman.
- In: Historisk tidskrift för Finland, ISSN 0046-7596, 75 (1990) s. 217-220.

33. Engman, Max / Historiska institutionen
  Barn i kristid / Max Engman.
- In: Historisk tidskrift för Finland, ISSN 0046-7596, 75 (1990) s. 397-398.

34. Engman, Max / Historiska institutionen
  Ett livsverk om finsk invandring till Sverige : rec. av Richard Broberg, Finsk invandring till mellersta Sverige / Max Engman.
- In: Historisk tidskrift för Finland, ISSN 0046-7596, 75 (1990) s. 125-127.

35. Engman, Max / Historiska institutionen
  Nya Sverige : rec. av Stellan Dahlgren, Hans Norman, The rise and fall of New Sweden; K.-G. Olin, Våra första amerikafarare / Max Engman.
- In: Historisk tidskrift för Finland, ISSN 0046-7596, 75 (1990) s. 131-135.

36. Engman, Max / Historiska institutionen
  Oönskade flyttare : rec. av Auvo Kostiainen, Loikkarit. Suuren lamakauden laiton siirtolaisuus Neuvostoliittoon / Max Engman.
- In: Historisk tidskrift för Finland, ISSN 0046-7596, 75 (1990) s. 380-384.

37. Engman, Max / Historiska institutionen
  Attentat och fångenskap : rec. av Konrad Westlin, Två år i rysk fångenskap / Max Engman.
- In: Historisk tidskrift för Finland, ISSN 0046-7596, 75 (1990) s. 551-552.

38. Engman, Max / Historiska institutionen
  Valtakunnallinen, suomalainen tai suomenruotsalainen näkökulma? : ruotsinkielisestä historiantutkimuksesta Suomessa / Max Engman.
- In: Historia nyt : näkemyksiä suomalaisesta historiantutkimuksesta / toim. Pekka Ahtiainen...et al. - Porvoo : WSOY, 1990, s. 39-63. - (Historiallisen yhdistyksen julkaisuja, ISSN 0359-8136 ; n:o 5).

39. Engman, Max / Historiska institutionen
  Missä on inkeriläisen isänmaa? / Max Engman.
- In: Dokumentteja Inkerinmaalta / toim. Pekka Nevalainen, Hannes Sihvo. - Joensuu : Universitas Joensuensis, 1990, s. 59-63. - (Studia carelica humanistica, ISSN 0786-9452 ; 2).

40. Engman, Max / Historiska institutionen
  Pietari, Suomi ja Vanha Suomi / Max Engman.
- In: Katariina Suuren aikaan / /luettelon toim. Raili Kallionvaara/. - Kotka : Kotkan kaupunki, 1990, s. 105-113.
ISBN 952-90-21240-2
41. Engman, Max / Historiska institutionen
  Etniska minoriteter i ett jämförande historiskt perspektiv / Max Engbom.
- In: Årsskrift /utg. av Åbo Akademi, ISSN 0355-5798, 70 (1985-1986) s. 581-592.

42. Engman, Max / Historiska institutionen
  Crawl och språkstrid / Max Engman.
- In: Historisk tidskrift för Finland, ISSN 0046-7596, 76 (1991) s. 30-63.

43. Engman, Max / Historiska institutionen
  Dragkampen om Nya Sverige 1938 / Max Engman.
- In: Historisk tidskrift, ISSN 0345-469X, 111 (1991) s. 186-225.

44. Engman, Max / Historiska institutionen
  Encyklopedisk Clio i finsk folkdräkt : rec. av Päiviö Tommila, Suomen historiankirjoitus / Max Engman.
- In: Historisk tidskrift för Finland, ISSN 0046-7596, 76 (1991) s. 438-440.

45. Engman, Max / Historiska institutionen
  Finland, historia / Max Engman.
- In: Nationalencyklopedin : ett uppslagsverk på vetenskaplig grund utarbetat på initiativ av statens kulturråd : 6. bandet / chefred.: Kari Marklund. - Höganäs : Bra böcker, cop. 1991, s. 284-290.
ISBN 91-7024-619-X
46. Engman, Max / Historiska institutionen
  Hakkapeliittojen vai kuninkaan kunniaksi? : kiista Kustaa II Aadolfin 300-vuotismuistosta 1932 / Max Engman.
- In: Elias : suomalaisen kirjallisuuden seuran jäsenlehti, ISSN 0785-5249, 1, s. 2-10.

47. Engman, Max / Historiska institutionen
  Historiens studium vid Åbo Akademi : en introduktion / Max Engman.
- In: Historiens studium vid Åbo Akademi / Max Engman (red.). - Åbo : Åbo Akademis förlag, 1991, s. 9-28.
ISBN 951-9498-94-X
48. Engman, Max / Historiska institutionen
  Historikerna och nationalstaterna / Max Engman.
- In: Historien og historikerne i Norden efter 1965 : oplaeg fra den 21. Nordiske fagkonference i historisk metodlaere, Åland, 27-31 maj 1989 / red. af Christian Kvium. - Aarhus : Aarhus universitetsforlag, 1991, s. 41-63. - (Studier i historisk metode ; 21).
ISBN 87-7288-299-9
49. Engman, Max / Historiska institutionen
  Historiska samfundet i Åbo / Max Engman.
- In: Historiens studium vid Åbo Akademi / Max Engman (red.). - Åbo : Åbo Akademis förlag, 1991, s. 245-265.
ISBN 951-9498-94-X
50. Engman, Max / Historiska institutionen
  Kejsarens balter, böhmare och finnar : finlandssvenskarna i ett jämförande historiskt perspektiv / Max Engman.
- In: Historiska och litteraturhistoriska studier : 66 / utg. genom Helena Solstrand-Pipping. - Hfors : Svenska litteratursällskapet, 1991, s. 267-281. - (Skrifter utgivna av Svenska littertursällskapet i Finland, ISSN 0039-6842 ; nr 568).
ISBN 951-9018-69-7

[Next]