[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Biblio: the search term namn=('Enlund, Christer') results in 3 hits


1. Enlund, Christer / Institutionen för organisk kemi
  Laborationer i kemins grunder II : del 2 : allmän kemi / Christer Enlund, Stig-Göran Huldén. - Åbo : Åbo Akademi. Kemisk-tekniska fakulteten. Avdelningen för allmän kemi, 1989. - 97 s. : ill. Läromedel i kompendieform.

2. Enlund, Christer / Institutionen för organisk kemi
  Laborationer i allmän kemi I : allmän och oorganisk del / Christer Enlund, Stig-Göran Hulden. - Åbo : Åbo Akademi. Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten. Avdelningen för allmän kemi, 1990. - 46 blad : ill. Läromedel i kompendieform.

3. Enlund, Christer / Institutionen för organisk kemi
  Laborationer i kemins grunder : del 1: kvalitativ oorganisk analys / Stig-Göran Hulden, Christer Enlund. - Åbo : Åbo akademi. Avdelningen för allmän kemi, 1990 . - 75 blad : ill. Läromedel i kompendieform.