[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Biblio: the search term namn=('Eriksson, Katie') results in 79 hits


1. Eriksson, Katie / Institutionen för vårdvetenskap
  Diakoninen hoito-oppi : eli oppi kristillisestä rakkaudesta, uskosta ja toivosta / Katie Eriksson.
- In: Suomen kirkon pappisliiton jäsenlehti, ISSN 0783-0114, (1988) 3, s. 16-19.

2. Eriksson, Katie / Institutionen för vårdvetenskap
  Hoitotyö ydin-hoitotieteen lähtokohta / Katie Eriksson.
- In: Ylihoitajalehti, ISSN 0783-6759, (1988) 3, s. 4-7.

3. Eriksson, Katie / Institutionen för vårdvetenskap
  Vårdvetenskap som disciplin, forsknings- och tillämpningsområde / Katie Eriksson. - Åbo : Åbo akademi. Institutionen för vårdvetenskap, 1988. - 80 s. : ill. - (Vårdforskningar, ISSN 0786-3578 ; 1).
ISBN 951-649-526-5
UDC 616
4. Eriksson, Katie / Institutionen för vårdvetenskap
  Caring paradigms : a study of the origins and the development of caring paradigm among nursing students / Katie Eriksson.
- In: Journal of caring science, ISSN 0283-9318, 3 (1989) 3, s. 169-176.

5. Eriksson, Katie / Institutionen för vårdvetenskap
  Det finns en vårdsubstans / Katie Eriksson.
- In: Vård i Norden, ISSN 0107-4083, (1989) 2, s. 27-28.

6. Eriksson, Katie / Institutionen för vårdvetenskap
  Motivforskning inom vårdvetenskap : en beskrivning av vårdvetenskapens grundmotiv / Katie Eriksson.
- In: Hoitotiede, ISSN 0786-5686, 1 (1989) 1, s. 61-67.

7. Eriksson, Katie / Institutionen för vårdvetenskap
  Systemaattinen ja kontekstualinen hoitotiede / Katie Eriksson.
- In: Ylihoitajalehti, ISSN 0783-6759, (1989) 7, s. 4-6.

8. Eriksson, Katie / Institutionen för vårdvetenskap
  Pro caritate : en lägesbestämning av caritativ vård / Katie Eriksson. - Vasa : Åbo akademi. Institutionen för vårdvetenskap, 1990. - 155 s. : fig. - (Vårdforskning, ISSN 0786-3578 ; 2).
ISBN 951-649-732-2
9. Eriksson, Katie / Institutionen för vårdvetenskap
  Nursing science in a Nordic perspective : systematic and contextual caring science : study of the basic motive of caring and context / Katie Eriksson.
- In: Scandinavian journal of caring science 4 (1990) 1, s. 3-5.

10. Eriksson, Katie / Institutionen för vårdvetenskap
  Kärsimyksen lievittäminen / Katie Eriksson.
- In: Ylihoitajalehti, ISSN 0783-6759, 18 (1990) 8, s. 4-8.

11. Eriksson, Katie / Institutionen för vårdvetenskap
  Hyvä hoitaminen : erilaisia hoitoyhteisyyden muotoja / Katie Eriksson.
- In: Ylihoitajalehti, ISSN 0783-6759, 18 (1990) 3, s. 4-8.

12. Eriksson, Katie / Institutionen för vårdvetenskap
  Språket i vården / Katie Eriksson.
- In: Finska läkaresällskapets handlingar, ISSN 0015-2501, 150 (1990) 134, s. 117-120 .

13. Eriksson, Katie / Institutionen för vårdvetenskap
  Mångdimensionell hälsa / Katie Eriksson.
- In: Växa för livet : Skola '90 : Skolkongress i Vasa 6-7 okt. 1990 / arr. Vasa högskola. - Vasa : Vasa högskola, 1990, s. 55-56.

14. Eriksson, Katie / Institutionen för vårdvetenskap
  Att lindra lidande / Katie Eriksson.
- In: Vårdteologi = Caring theology / Katie Eriksson (red.) & Antonio Barbosa da Silva. - Åbo : Åbo akademi, 1991, s. 204-221. - (Vårdforskning, ISSN 0786-3578 ; 3).
ISBN 951-649-927-9
15. Eriksson, Katie / Institutionen för vårdvetenskap
  Broar : introduktion till vårdvetenskap / Katie Eriksson. - Åbo : Institutionen för vårdvetenskap, 1991. - 342 s. : ill.
ISBN 951-649-974-0
16. Eriksson, Katie / Institutionen för vårdvetenskap
  Caritas & passio - kärlek och lidande / Katie Eriksson, Daily Matilainen.
- In: Vård i focus, ISSN 0781-495X, (1991) 4, s. 7-8.

17. Eriksson, Katie / Institutionen för vårdvetenskap
  Caritas-tanken / Katie Eriksson.
- In: Nordiatrans, ISSN 0106-8121, (1991) 32, s. 21-22.

18. Eriksson, Katie / Institutionen för vårdvetenskap
  Hälsa är mer än frånvaro av sjukdom / Katie Eriksson.
- In: Vård -utbildning -utveckling -forskning, ISSN 0281-921X, (1991) 1-2, s. 29-35.

19. Eriksson, Katie / Institutionen för vårdvetenskap
  Tron i hälsans tjänst / Katie Eriksson & Siv Herberts.
- In: Vårdteologi = Caring theology / Katie Eriksson (red.) & Antonio Barbosa da Silva. - Åbo : Åbo akademi, 1991, s. 222-258. - (Vårdforskning, ISSN 0786-3578 ; 3).
ISBN 951-649-927-9
20. Eriksson, Katie / Institutionen för vårdvetenskap
  Vårdteologi som vårdvetenskapens deldisciplin / Antonio Barbosa da Silva & Katie Eriksson.
- In: Vårdteologi = Caring theology / Katie Eriksson (red.) & Antonio Barbosa da Silva. - Åbo : Åbo akademi, 1991, s. 26-64. - (Vårdforskning, ISSN 0786-3578 ; 3).
ISBN 951-649-927-9
21. Eriksson, Katie / Institutionen för vårdvetenskap
  Vårdteologins framväxt / Katie Eriksson.
- In: Vårdteologi = Caring theology / Katie Eriksson (red.) & Antonio Barbosa da Silva. - Åbo : Åbo akademi, 1991, s. 1-24. - (Vårdforskning, ISSN 0786-3578 ; 3).
ISBN 951-649-927-9
22. Eriksson, Katie / Institutionen för vårdvetenskap
  To understand and alleviate suffering in a caring culture / L. Lindholm, K. Eriksson.
- In: Reassessing nursing care : a challenge for nurses in the 21st century : European Nursing Congress 1992, October 11-14, 1992, Amsterdam, The Netherlands : programme and abstracts. - Amsterdam, 1992, s. 82.

23. Eriksson, Katie / Institutionen för vårdvetenskap
  Towards a caritative caring model / K. Eriksson, Siv Herberts.
- In: Reassessing nursing care : a challenge for nurses in the 21st century : European Nursing Congress 1992, October 11-14, 1992, Amsterdam, The Netherlands : programme and abstracts. - Amsterdam, 1992, s. 53.

24. Eriksson, Katie / Institutionen för vårdvetenskap
  The allivation of suffering - the idea of caring / Katie Eriksson.
- In: Scandinavian journal of caring sciences, ISSN 0283-9318, (1992) 2, s. 119-123.

25. Eriksson, Katie / Institutionen för vårdvetenskap
  Different forms of caring communion / Katie Eriksson.
- In: Nursing science quarterly, ISSN 0894-3184, 5 (1992) s. 93.

26. Eriksson, Katie / Institutionen för vårdvetenskap
  Etiikka hoitoetiikassa : kohti hoitoeettistä teoriaa / Katie Eriksson.
- In: Ylihoitajalehti, ISSN 0783-6759, 20 (1992) 8, s. 4-10.

27. Eriksson, Katie / Institutionen för vårdvetenskap
  Hoitoteologia / Katie Eriksson.
- In: Sielunhoidon aikakauskirja, ISSN 0785-4870, 5 (1992) s. 103-114.

28. Eriksson, Katie / Institutionen för vårdvetenskap
  Multidimensional health / Katie Eriksson.
- In: Promoting health : international research conference for nursing, King's College, University of London, September 9-11, 1992, Qeen Elizabeth Hall, London : programme, 1992, s. 32.

29. Eriksson, Katie / Institutionen för vårdvetenskap
  Den mångdimensionella hälsan : en studie av hälsobilden hos sjukvårdsledare och sjukvårdspersonal / K. Eriksson & S. Herberts. - Vasa : Åbo akademi. Institutionen för vårdvetenskap, 1992. - 87 s. : diagr., tab. - (Projektrapport ; 1992, 2).
ISBN 951-650-100-1
30. Eriksson, Katie / Institutionen för vårdvetenskap
  Nursing : the caring practice "being there", caring communion / Katie Eriksson.
- In: The presence of caring in nursing / Delores A. Gaut ed. - New York : National League for Nursing, 1992, s. 201-210. - (Publ. / National League for Nursing Press ; 15-2465).
ISBN 0-88737-547-2
31. Eriksson, Katie / Institutionen för vårdvetenskap
  Nursing : the caring practice "being there", caring communion / Katie Eriksson.
- In: The presence of caring in nursing / Delores A. Gaut ed. - New York : National League for Nursing, 1992, s. 201-210. - (Publ. / National League for Nursing Press ; 15-2465).
ISBN 0-88737-547-2
32. Eriksson, Katie / Institutionen för vårdvetenskap
  Bilder av lidande : lidande i belysning av aktuell vårdvetenskaplig forskning / Katie Eriksson & Siv Herberts & Lisbeth Lindholm.
- In: Möten med lidande / Katie Eriksson (red.). - Vasa : Åbo akademi, 1993, s. 55-78 . - (Vårdforskning, ISSN 0786-3578 ; 4).
ISBN 951-650-237-7
33. Eriksson, Katie / Institutionen för vårdvetenskap
  Lidande : en begrepsanalytisk studie / Katie Eriksson & Siv Herberts.
- In: Möten med lidande / Katie Eriksson (red.). - Vasa : Åbo akademi, 1993, s. 29-54 . - (Vårdforskning, ISSN 0786-3578 ; 4).
ISBN 951-650-237-7
34. Eriksson, Katie / Institutionen för vårdvetenskap
  Lidande och kärlek ur ett psykiatriskt vårdperspektiv : en casestudie av mötet mellan mänskligt lidande och kärlek / Lisbeth Lindholm & Katie Eriksson.
- In: Möten med lidande / Katie Eriksson (red.). - Vasa : Åbo akademi, 1993, s. 79-137. - (Vårdforskning, ISSN 0786-3578 ; 4).
ISBN 951-650-237-7
35. Eriksson, Katie / Institutionen för vårdvetenskap
  Lidandets idé / Katie Eriksson.
- In: Möten med lidande / Katie Eriksson (red.). - Vasa : Åbo akademi, 1993, s. 1-27. - (Vårdforskning, ISSN 0786-3578 ; 4).
ISBN 951-650-237-7
36. Eriksson, Katie / Institutionen för vårdvetenskap
  Möten med lidande i vården / Katie Eriksson & Unni Å. Lindström.
- In: Möten med lidande / Katie Eriksson (red.). - Vasa : Åbo akademi, 1993, s. 139-179. - (Vårdforskning, ISSN 0786-3578 ; 4).
ISBN 951-650-237-7
37. Eriksson, Katie / Institutionen för vårdvetenskap
  Kliininen hoitotiede / Katie Eriksson.
- In: Ylihoitajalehti, ISSN 0783-6759, 21 (1993) 7, s. 4-7.

38. Eriksson, Katie / Institutionen för vårdvetenskap
  To understand and alleviate suffering in a caring culture / Lisbeth Lindholm, Katie Eriksson.
- In: Journal of advanced nursing, ISSN 0309-2402, 9 (1993) 18, s. 1354-1361.

39. Eriksson, Katie / Institutionen för vårdvetenskap
  Utveckling genom vårdteori / Katie Eriksson.
- In: Omvårdaren 40 (1993) 1, s. 14-18.

40. Eriksson, Katie / Institutionen för vårdvetenskap
  Vårvetenskapen som autonom disciplin / Katie Eriksson.
- In: Hoitotyön vuosikirja : on aika puhua / toimituskunta: Helvi Willman.... - Helsinki : Kirjayhtymä, 1993, s. 87-91.
ISBN 951-26-3803-7
41. Eriksson, Katie / Institutionen för vårdvetenskap
  Att utbilda för vård : ett möte mellan vårdvetenskap och pedagogik / Katie Eriksson.
- In: Den 22:a NFPF-kongressen, Vasa, 10-13 mars 1994. - [Vasa] : Institutionen för lärarutbildning, Åbo Akademi, Österbottens högskola, [1994], NFPF=Nordisk förening för pedagogisk forskning.

42. Eriksson, Katie / Institutionen för vårdvetenskap
  Bilder av lidande : lidande i belysning av aktuell vårvetenskaplig forskning / Katie Eriksson, Siv Herberts och Lisbet Lindholm.
- In: Hoitotiede, ISSN 0786-5686, (1994) 4, s. 155-162.

43. Eriksson, Katie / Institutionen för vårdvetenskap
  Hoitoteologia hoitotieteen osa-alueena / António Barbosa da Silva ja Katie Eriksson.
- In: Usko ja terveys : johdatus hoitoteologiaan / Katie Eriksson (toim.) & António Barbosa da Silva (toim.). - Helsinki : Sairaanhoitajien koulutussäätiö, 1994, s. 26-50.
ISBN 951-8963-19-3
44. Eriksson, Katie / Institutionen för vårdvetenskap
  Hoitoteologian kehitys / Katie Eriksson.
- In: Usko ja terveys : johdatus hoitoteologiaan / Katie Eriksson (toim.) & António Barbosa da Silva (toim.). - Helsinki : Sairaanhoitajien koulutussäätiö, 1994, s. 10-25.
ISBN 951-8963-19-3
45. Eriksson, Katie / Institutionen för vårdvetenskap
  Hälsovårdskandidatutbildningen vid Helsingfors universitet : historisk tillbakablick och visioner / Katie Eriksson.
- In: Hoitotiede, ISSN 0786-5686, (1994) 3, s. 122-126.

46. Eriksson, Katie / Institutionen för vårdvetenskap
  Hälsovårdskandidatutbildningen vid Helsingfors universitet : historisk tillbakablick och visioner / Katie Eriksson.
- In: Vård i focus, ISSN 0781-495X, (1994) 2, s. 19-23.

47. Eriksson, Katie / Institutionen för vårdvetenskap
  Kärsimyksen lievittäminen / Katie Eriksson.
- In: Usko ja terveys : johdatus hoitoteologiaan / Katie Eriksson (toim.) & António Barbosa da Silva (toim.). - Helsinki : Sairaanhoitajien koulutussäätiö, 1994, s. 144-155.
ISBN 951-8963-19-3
48. Eriksson, Katie / Institutionen för vårdvetenskap
  Den lidande människan / Katie Eriksson. - Stockholm : Liber Utbildning, 1994. - 115 s. - (Vårdvetenskapligt bibliotek).
ISBN 91-634-0862-7
49. Eriksson, Katie / Institutionen för vårdvetenskap
  Theories of caring as health / Katie Eriksson.
- In: Caring as healing : reneval through hope / edited by Delores A. Gaut and Anne Boylin. - New York : National League for Nursing Press, 1994, s. 3-20. Papers presented at the 15th International Human Caring Research Conference in Portland, Oregon, May 1993.
ISBN 0-88737-607-X
50. Eriksson, Katie / Institutionen för vårdvetenskap
  Usko terveyden palveluksessa / Katie Eriksson ja Siv Herberts.
- In: Usko ja terveys : johdatus hoitoteologiaan / Katie Eriksson (toim.) & António Barbosa da Silva (toim.). - Helsinki : Sairaanhoitajien koulutussäätiö, 1994, s. 156-183.
ISBN 951-8963-19-3

[Next]