[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Biblio: the search term namn=('Erkkilä, Ann-Christine') results in 2 hits


1. Erkkilä, Ann-Christine / Åbo Akademis bibliotek
  En undersökning av Fennica-utlåningen vid fem friexemplarsbibliotek / Ann-Christine Erkkilä.
- In: Signum, ISSN 0355-0036, 27 (1994) 1, s. 14-19.

2. Erkkilä, Ann-Christine / Åbo Akademis bibliotek
  Nordiskt fackföreningsmöte för arkiv-, biblioteks- och museisektorn / Ann-Christine Erkkilä.
- In: Acatiimi, ISSN 1455-1608, 1 (1997) 4, s. 25.