[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Biblio: the search term namn=('Fagerlund, Rainer') results in 8 hits


1. Fagerlund, Rainer / Historiska institutionen
  Finlands huvudstad : Åbo på 1500-talet : /rec. av Oscar Nikula, Åbo stads historia 1521-1600, I-II/ / Rainer Fagerlund.
- In: Åbo underrättelser 18.2.1988

2. Fagerlund, Rainer / Historiska institutionen
  Förnämligt herdaminne för Ingermanland : /rec. av Kyösti Väänänen, Herdaminne för Ingermanland I/ / Rainer Fagerlund.
- In: Hufvudstadsbladet 3.1.1988

3. Fagerlund, Rainer / Historiska institutionen
  I kronans tjänst : Pargasdragoner i Kungl. Indelta Livdragonregementet 1721-1791 och spåren av deras boplatser idag / Sixten Blomqvist; /red. Rainer Fagerlund/. - Pargas : Pargas Hembygdsförening r.f., 1988. - 90 s. : ill. - (Pargas hembygdsförenings publikationer, ISSN 0359-0364 ; 10).
ISBN 951-95159-1-7
4. Fagerlund, Rainer / Historiska institutionen
  Köpmän i "Magerstan" och "Supertown" : Pargas svenska köpmannaförenings fem årtionden 1941-1991 / Rainer Fagerlund. - Pargas : Pargas svenska köpmannaförening, 1991. - 64 s.
ISBN 952-90-3441-5
5. Fagerlund, Rainer / Historiska institutionen
  Oscar Nikula / Rainer Fagerlund.
- In: Historiens studium vid Åbo Akademi / Max Engman (red.). - Åbo : Åbo Akademis förlag, 1991, s. 181-196.
ISBN 951-9498-94-X
6. Fagerlund, Rainer / Historiska institutionen
  Sotilasrasitus Varsinais-Suomessa 1523-1617 / Rainer Fagerlund. - /Turku/ : Varsinais-Suomen maakuntaliitto, 1991. - 114 s. : ill.
ISBN 951-9054-22-7
7. Fagerlund, Rainer / Historiska institutionen
  Finska kadettkåren 1887-1903 : rec. av Carl Enckell, Finska kadettkåren 1887-1903 / Rainer Fagerlund.
- In: Historisk tidskrift för Finland, ISSN 0046-7596, 77 (1992) 4, s. 640-641.

8. Fagerlund, Rainer / Historiska institutionen
  Förhistorisk tid och medeltid / Rainer Fagerlund.
- In: Nagu sockens historia / red.: Christine Bång och Rainer Fagerlund. - Nagu : Nagu kommun, 1992, s. 9-27.
ISBN 951-96687-1-3