[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Biblio: the search term namn=('Fant, Clary') results in 1 hits


1. Fant, Clary / Svenska institutionen
  Samtalet är grunden för all språkfärdighet : undervisning i muntlig kommunikation / Clary Fant.
- In: Vårt bästa arv : modersmålet i skolans läroplan / Agneta Wickman-Skult (red.). - Helsingfors : Utbildningsstyrelsen, 1994, s. 65-72. - (Utbildning i utveckling ; 3).
ISBN 951-47-9549-0