[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Biblio: the search term namn=('Flemming, Christina') results in 3 hits


1. Flemming, Christina / Institutet för kvinnoforskning
  Kvinnotidskrifter / Christina Flemming.
- In: Kirjastolehti, ISSN 0023-1843, (1988) 12, s. 536-538.

2. Flemming, Christina / Institutet för kvinnoforskning
  Naistutkimus saa jatkuvan bibliografian=Kvinnoforskning får löpande bibliografi / Christina Flemming.
- In: Naistutkimustiedote, ISSN 0782-9795, (1988) 2/3, s. 16-23.

3. Flemming, Christina / Institutet för kvinnoforskning
  Naistutkimuslehdet Suomen tieteellisissä kirjastoissa / Christina Flemming.
- In: Naistutkimustiedote, ISSN 0782-9795, (1988) 2/3, s. 42-46.