[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Biblio: the search term namn=('Flittner, Sara von') results in 8 hits


1. Flittner, Sara von / Institutionen för biblioteksvetenskap och informatik
  An expert system for microcomputers to aid selection of online databases / Rodes Trautman.
- In: The reference librarian, ISSN 0276-3877, (1988) 23, s. 207-238.

2. Flittner, Sara von / Institutionen för biblioteksvetenskap och informatik
  An expert system for microcomputers to aid selection of online databases / Rodes Trautman and Sara von Flittner. - /Åbo/ : /Åbo Akademi. Institutionen för biblioteksvetenskap och informatik/, 1988. - 109 s. - (Meddelanden från Ekonomisk-statsvetenskapliga fakulteten vid Åbo Akademi. Serie A, ISSN 0358-5654 ; 255).
ISBN 951-649-420-X
UDC 681.3.06:025.4.036, 002, 681.3
3. Flittner, Sara von / Institutionen för biblioteksvetenskap och informatik
  Analys av nationella bestånd inom naturvetenskaper : en bas för resursfördelning och beståndsutveckling / Sara von Flittner. - Åbo : Åbo Akademi. Institutionen för biblioteksvetenskap och informatik, 1989. - 178 s. : diagr., tab. - (Meddelanden från Ekonomisk-statsvetenskapliga fakulteten vid Åbo Akademi. Serie A, ISSN 0358-5654 ; 284).
ISBN 951-649-590-7
UDC 025.2, 016:5(480)
4. Flittner, Sara von / Institutionen för biblioteksvetenskap och informatik
  Beståndsutveckling : problem och möjligheter / Sara von Flittner.
- In: Signum, ISSN 0355-0036, 23 (1990) 2, s. 59-63.

5. Flittner, Sara von / Institutionen för biblioteksvetenskap och informatik
  Evaluation of the collection : use in collection development / Sara von Flittner.
- In: Health information and libraries, ISSN 0864-991X, 2 (1991) 1, s. 19-27.

6. Flittner, Sara von / Institutionen för biblioteksvetenskap och informatik
  Aikakauslehdet tutkimuksen kohteena : luonnontieteelliset kirjastokokoelmat / Sara von Flittner.
- In: Signum, ISSN 0355-0036, 25 (1992) s. 106-110.

7. Flittner, Sara von / Institutionen för biblioteksvetenskap och informatik
  Kartläggning av de ämnesområden finländsk bioteknisk forskning täcker enligt materialet i fyra internationella databaser / Sara von Flittner.
- In: Svensk biblioteksforskning : meddelanden från Centrum för biblioteksforskning, ISSN 0284-4354, (1992) 1-2, s. 54-59.

8. Flittner, Sara von / Institutionen för biblioteksvetenskap och informatik
  Evaluation of national periodicals collection in the sciences / Sara von Flittner.
- In: IATUL proceedings, ISSN 0966-4769, vol. 2 (1993) s. 123-129.