[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Biblio: the search term namn=('Forsman, Anna-Christina') results in 5 hits


1. Forsman, Anna-Christina / Institutionen för lärarutbildning
  Att använda konstbilder i lågstadiet / Anna-Christina Forsman.
- In: Elämän koulu = Livets skola, ISSN 0784-2988, (1992) 4,

2. Forsman, Anna-Christina / Institutionen för lärarutbildning
  Bernhard Darras : /intervju/ / Anna-Christina Forsman.
- In: Stylus, ISSN 0784-803X, (1992) 3-4,

3. Forsman, Anna-Christina / Institutionen för lärarutbildning
  Om bildernas olika språk / Anna-Christina Forsman.
- In: Bild, ISSN 1100-5203, (1992) 1,

4. Forsman, Anna-Christina / Institutionen för lärarutbildning
  Teckningsämnet och klasslärarrollen / Ann-Christina Forsman.
- In: Kuvien maailma / toimittanut Inari Grönholm. - [Helsinki] : Opetushallitus, 1994, - (Suuntana oppimiskeskus ; 12).
ISBN 951-47-8794-3
5. Forsman, Anna-Christina / Institutionen för lärarutbildning
  Om bildämnet och klasslärarrollen / Anna-Christina Forsman.
- In: Den 22:a NFPF-kongressen, Vasa, 10-13. mars 1994. - [Vasa] : Institutionen för lärarutbildning, Åbo Akademi, Österbottens högskola, [1994], s. [Opag.]. Abstraktet sammanl. 1 s. NFPF = Nordisk förening för pedagogisk forskning.