[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Biblio: the search term namn=('Forstén, Nina') results in 1 hits


1. Forstén, Nina / Psykologiska institutionen
  34 adopterade barn i Finland / Nina Forstén.
- In: Internationella adoptioner : var befinner sig forskningen och vilka nya områden behöver undersökas? : Sätra bruk den 14-16 januari 1991 : rapport från en holländsk-nordisk konferens anordnad av Statens nämnd för internationella adoptionsfrågor och Allmänna Barnhuset : rapport / Christina Zaar. - Solna : Statens nämnd för internationella adoptioner, 1991, s. 46-47.