[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Biblio: the search term namn=('Forstén-Lindman, Nina') results in 13 hits


1. Forstén-Lindman, Nina / Psykologiska institutionen
  Self-reported aggressiveness of foreign adopted and refugee children in Finland / N. Forstén.
- In: From conflict to cooperation : multidisciplinary studies on aggression in animals and humans, September 6-11, 1992 : X world meeting if ISRA, International Society for Research on Aggression, September 6-11, 1992. - Siena : Istitutio di Fisilogia Umana, 1992, s. 179.

2. Forstén-Lindman, Nina / Psykologiska institutionen
  Ulkomailta adoptoitujen lasten sosioemotionaalinen sopeutuminen Suomessa : minäkuva ja itsekoettu aggressiivisuus : tutkimusraportti / Nina Forstén. - Hki : Yhteiset Lapsemme r.y., 1992. - 39 s. : diagr. - (Julkaisuja / Yhteiset lapsemme - All our children, ISSN 0789-7081 ; n:o 4).
ISBN 952-9786-01-8
3. Forstén-Lindman, Nina / Psykologiska institutionen
  Self-concept of foreign adopted and refugee children in Finland / Nina Forstén-Lindman.
- In: European views in psychology : keynote lectures / III European Congress of Psychology, July 4-9, 1993, Tampere, Finland ; edited by Matti Vartiainen. - Helsinki : , 1993, s. 236. - (Acta psychologica).

4. Forstén-Lindman, Nina / Psykologiska institutionen
  Self-reported aggressiveness of foreign adopted and refugee children in Finland / Nina Forstén.
- In: Aggressive behavior, ISSN 0096-140X, 19 (1993) 1, s. 53-54.

5. Forstén-Lindman, Nina / Psykologiska institutionen
  Foreign born children's socioemotional adjustment to Finland : intercountry adoptees and Vietnamese refugees / Nina Forstén-Lindman. - Turku : Institute of Migration, 1994. - 42 bl. - (Research reports / Institute of Migration ; no. 8). Sammandrag.
ISBN 951-9266-48-8
6. Forstén-Lindman, Nina / Psykologiska institutionen
  Foreign-born children's socioemotional adjustment to Finland : intercountry adoptees and Vietnamese refugees / Nina Forstén-Lindman.
- In: Europe on the move : fusion or fission? / edited by David Marsch and Liisa Salo-Lee. - [Jyväskylä] : University of Jyväskylä, 1994, s. 193-199. Proceedings of 1994 SIETAR EUROPA SYMPOSIUM - SIETAR EUROPA = The International Society for Intercultural Education, Training and Research - Symposium was held 11-13 march 1994 in Jyväskylä, Finland.
ISBN 951-34-0319-X
7. Forstén-Lindman, Nina / Psykologiska institutionen
  Ulkomailla syntyneiden lasten sosioemotionaalinen sopeutuminen : ulkomailta adoptoidut lapset ja vietnamilaiset pakolaislapset Suomessa / Nina Forstén-Lindman.
- In: Siirtolaisuus, ISSN 0355-3779, (1994) 4, s. 12-24.

8. Forstén-Lindman, Nina / Psykologiska institutionen
  Vara utländskt barn i Finland / Nina Forstén-Lindman.
- In: Astra nova, ISSN 1238-1837, (1994) 5, s. 6-9, 43.

9. Forstén-Lindman, Nina / Psykologiska institutionen
  Barn adopterade till Finland från utomeuropeiska länder / B. Kvist, V. Viemerö & N. Forstén.
- In: Nordisk psykologi, ISSN 0029-1463, 41 (1989) 2, s. 97-108.

10. Forstén-Lindman, Nina / Psykologiska institutionen
  Foreign-born children's socioemotional adjustment to Finland : intercountry adoptees and Vietnamese refugees / Nina Forstén-Lindman.
- In: Europe on the move : fusion or fission? : SIETAR EUROPA 94 / edited by David Marsh and Liisa Salo-Lee. - [Jyväskylä] : University of Jyväskylä, 1994, s. 193-199. Undertitel på pärm och rygg: Proceedings of 1994 SIETAR EUROPA symposium. - SIETAR EUROPA = The International Society for Intercultural Education, Training and Research. - Symposium was held 11-13 March 1994 in Jyväskylä, Finland.
ISBN 951-34-0319-X
11. Forstén-Lindman, Nina / Psykologiska institutionen
  Monipuolisesti pakolaisten asemasta Suomessa : [rec. av Maahanmuuttajat : kulttuurien kohtaaminen Suomessa / Karmela Liebkind (toim.). - [Helsinki], 1994] / Nina Forstén-Lindman.
- In: Psykologia, ISSN 0355-1067, 30 (1995) 1, s. 71-72.

12. Forstén-Lindman, Nina / Psykologiska institutionen
  Psychosocial health of refugee-families : a longitudinal study / N. Forstén-Lindman ... [et al.].
- In: Elämän hallinta : ohjelma ja abstraktit / Psykologia 96, Turku 28.-30.8. ; [toimitus: Marja-Leena Porsanger ja Katja Arola]. - [Turku] : [Turun yliopisto, täydennyskoulutuskeskus], 1996, s. 299. Poster-abstrakt P5.
ISBN 951-29-0780-1
13. Forstén-Lindman, Nina / Psykologiska institutionen
  Utländska adoptivbarn och flyktingbarn i Finland / Nina Forstén-Lindman.
- In: Sosiaalityö ja maahanmuuttajat : Turussa 8.-9.10.1994 pidetyn seminaarin "Sosiaalityö ja kansainvälistyvä Suomi" loppuraportti / Ismo Söderling, Anu-Riikka Aalto, Jaana Kivistö (toim.). - [Turku] : [Turun opetussosiaalikeskus], 1995, s. 205-219. - (Julkaisuja / Turun opetussosiaalikeskus, ISSN 1236-147X ; 6/1995).
ISBN 951-29-0467-5