[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Biblio: the search term namn=('Gahmberg, Henrik') results in 3 hits


1. Gahmberg, Henrik / Statsvetenskapliga institutionen
  Betydelsen av kognitiva bedömningar i internationella beslutsprocesser / av Henrik JB Gahmberg. - Åbo : Åbo Akademi, 1996. - 122 s. - (Meddelanden från Ekonomisk-statsvetenskapliga fakulteten vid Åbo Akademi. Ser. A, ISSN 0358-5654 ; 454).
ISBN 951-650-721-2
2. Gahmberg, Henrik / Statsvetenskapliga institutionen
  Kekkonens politik - inrikes- eller utrikespolitiska determinanter? : några randanmärkningar inom ramen för psykologiska förklaringsmodeller / Henrik J. B. Gahmberg. - Åbo : Åbo Akademi, 1996. - 29 s. - (Occasional papers series / Åbo Akademi University. Department of Political Science, ISSN 1238-4690 ; 4). Uppsats sammanställd för presentation vid de XI:e Nordiska Statsvetarkongressen NOPSA '96 (arbetsgruppen. "Politisk Psykologi") vid Svenska Social- och kommunal högskolan i Helsingfors, Finland, 15-17 augusti 1996.
ISBN 951-650-819-7
3. Gahmberg, Henrik / Statsvetenskapliga institutionen
  Lik i den finländska garderoben? : rec. av Karl-Henrik Nikula: Varför är det så ont om perestrojka? / Henrik J. B. Gahmberg.
- In: Finsk tidskrift, ISSN 0015-248X, (1996) s. 373-375.