[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Biblio: the search term namn=('Grönlund, Kimmo') results in 1 hits


1. Grönlund, Kimmo / Statsvetenskapliga institutionen
  [Rev. of] Sami Borg, Velvollisuus vaikuttaa / Kimmo Grönlund.
- In: Kunnallistieteellinen aikakauskirja = Kommunalvetenskaplig tidskrift, ISSN 0356-3669, (1996) 4, s. 468-471.