[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Biblio: the search term namn=('Grönroos, Maria') results in 5 hits


1. Grönroos, Maria / Institutet för kvinnoforskning
  Kvinnoforskare och information : problem och strategier / Maria Grönroos. - Otaniemi : Teknillinen korkeakoulu, 1990. - 36 s. - (Teknillinen korkeakoulu. Täydennyskoulutuskeskus. Tietopalvelukurssi, ISSN 0784-347X ; 1990, 12).
ISBN 951-22-0322-7
2. Grönroos, Maria / Institutet för kvinnoforskning
  Feminaria : teoreettinen naistutkimuslehti Argentiinasta / Maria Grönroos.
- In: Naistutkimustiedote, ISSN 0782-9795, 12 (1992) 4, s. 32.

3. Grönroos, Maria / Institutet för kvinnoforskning
  Fifth International Feminist Book Fair 24-28 juli 1992 i Amsterdam / Maria Grönroos.
- In: Naistutkimustiedote, ISSN 0782-9795, 12 (1992) 3, s. 21-23.

4. Grönroos, Maria / Institutet för kvinnoforskning
  Sähköisiä keskusteluja : korjauksia ja lisäyksiä / Maria Grönroos.
- In: Naistutkimustiedote, ISSN 0782-9795, 12 (1992) 3, s. 27.

5. Grönroos, Maria / Institutet för kvinnoforskning
  Sähköisiä keskusteluja naisista ja sukupuolesta / Maria Grönroos.
- In: Naistutkimustiedote, ISSN 0782-9795, 12 (1992) 2, s. 15-17.