[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Biblio: the search term namn=('Granqvist, Nina') results in 8 hits


1. Granqvist, Nina / Institutionen för offentlig förvaltning
  Politisk professionalisering som anpassning : rekryteringen till de kommunala centralorganisationernas förtroendemannaorgan i ett kontingensteoretiskt perspektiv / Nina Granqvist. - Åbo : Åbo akademi. Institutionen för offentlig förvaltning, 1990. - 69 s. : ill. - (Meddelenden från Ekonomisk-statsvetenskapliga fakulteten. Serie A, ISSN 0358-5654 ; 304).
ISBN 951-649-683-0
UDC 352
2. Granqvist, Nina / Institutionen för offentlig förvaltning
  Privatiseringsalternativet i kommunerna / Nina Granqvist.
- In: Hallinnon tutkimus, ISSN 0359-6680, (1990) 4, s. 330-339.

3. Granqvist, Nina / Institutionen för offentlig förvaltning
  Frikommunexperimentet i ett professionaliseringsperspektiv / Nina Granqvist.
- In: Frikommuner ur teoretiska perspektiv / Krister Ståhlberg (red.). - Åbo : Åbo Akademi. Institutet för jämförande nordisk politik och förvaltning, 1990, s. 127-140. - (Meddelanden från Ekonomisk-statsvetenskapliga fakulteten vid Åbo Akademi. Ser. A, ISSN 0358-5654 ; 321).
ISBN 951-649-805-1
UDC 352, 352
4. Granqvist, Nina / Institutionen för offentlig förvaltning
  Privata alternativ i kommunal serviceproduktion : en principiell diskussion om lämplighet / Nina Granqvist.
- In: Kunnallistieteellinen aikakauskirja = Kommunalvetenskaplig tidskrift, ISSN 0356-3669, (1991) 3, s. 362-373.

5. Granqvist, Nina / Institutionen för offentlig förvaltning
  Privatizing local government : solutions and attitudes in Finland / Nina Granqvist, Risto Harisalo, Krister Ståhlberg.
- In: Statsvetenskaplig tidskrift, ISSN 0039-0747, (1991) 3, s. 211-219.

6. Granqvist, Nina / Institutionen för offentlig förvaltning
  Vägen till frikommunförsöket : de statliga beslutsprocesserna bakom frikommunförsöket i Finland / Nina Granqvist. - Åbo : Åbo Akademi. Institutionen för offentlig förvaltning, 1991. - 163 s. - (Meddelanden från Ekonomisk-statsvetenskapliga fakulteten vid Åbo Akademi. Ser. A, ISSN 0358-5654 ; 343).
ISBN 951-649-939-2
7. Granqvist, Nina / Institutionen för offentlig förvaltning
  Local democracy in Estonia : attitudes among local govermental executives / Nina Granqvist.
- In: Local government in transition : evolving local government in former Eastern Europe / Krister Ståhlberg (ed.). - Helsinki : Association of Finnish Cities, 1993, s. 53-68. - (Acta, ISSN 1235-5984 ; 20).
ISBN 951-759-903-X
8. Granqvist, Nina / Institutionen för offentlig förvaltning
  Vallavanemad ja demokraatia / Nina Granqvist.
- In: Omavalitsuste areng eestis / Krister Ståhlberg (toim.). - Helsinki : Soome Linnade Liit, 1993, s. 53-68. - ().
ISBN 951-759-885-X