[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Biblio: the search term namn=('Granvik. Lena') results in 1 hits


1. Granvik. Lena / Rättsvetenskapliga institutionen (offentlig rätt - folkrätt)
  The principles of direct effect and direct applicability in European community law / Lena Granvik. - Åbo : [Åbo Akademi. Rättsvetenskapliga institutionen], 1996. - 23, [3] s. - (Meddelanden från Ekonomisk-statsvetenskapliga fakulteten vid Åbo Akademi. Ser. A, ISSN 0358-5654 ; 465).
ISBN 951-650-878-2