[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Biblio: the search term namn=('Gullberg, Tom') results in 7 hits


1. Gullberg, Tom / Historiska institutionen
  Berlinskt post festum : rec. av Peter Schneider, En resa genom den tyska nationalkänslan. Norstedts, 1992 / Tom Gullberg.
- In: Finsk tidskrift, ISSN 0015-248X, (1992) 10, s. 608-611.

2. Gullberg, Tom / Historiska institutionen
  Europa - återupptäckten av historien : rec. av Sven Tägil (red.), Europa - historiens återkomst. Gidlunds, 1992 / Tom Gullberg.
- In: Finsk tidskrift, ISSN 0015-248X, (1992) 10, s. 611-614.

3. Gullberg, Tom / Historiska institutionen
  Om att lösa nationalitetskonflikter med historien : rec. av Slesvigsk graenselaere. En model for mindretal og modsaetninger i nationernes Europa. Temanummer av Vandkunsten, Konflikt, politik & historie, 7/8, 1992 / Tom Gullberg.
- In: Historisk tidskrift för Finland, ISSN 0046-7596, 77 (1992) 3, s. 471-473.

4. Gullberg, Tom / Historiska institutionen
  Tjecko-slovakien : trolovningsproblem, resonemangsäktenskap, sammetsskillsmässa / Tom Gullberg.
- In: Finsk tidskrift, ISSN 0015-248X, (1992) 8, s. 433-448.

5. Gullberg, Tom / Historiska institutionen
  Clio utan uniform : rec. av Sirkka Ahonen, Clio sans Uniform. A study of the Marxist transformation of the history curricula in East Germany and Estonia, 1986-1991 / Tom Gullberg.
- In: Historisk tidskrift för Finland, ISSN 0046-7596, (1994) s. 365-369.

6. Gullberg, Tom / Historiska institutionen
  Folket har bestämt : folkomröstningar och det europeiska statssystemets omstrukturering / Tom Gullberg.
- In: När imperier faller : studier kring riksupplösningar och nya stater / under redaktion av Max Engman. - Stockholm : Atlantis, 1994, s. 23-70.
ISBN 91-7486-136-0
7. Gullberg, Tom / Historiska institutionen
  Woodrow Wilson utrikespolitik och det nya Europa / Tom Gullberg.
- In: Historisk tidskrift för Finland, ISSN 0046-7596, (1994) 2, s. 277-299.