[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Biblio: the search term namn=('Gustafsson, Claes') results in 20 hits


1. Gustafsson, Claes / Företagsekonomiska institutionen
  Arbete och nöje : och ett och annat / Claes Gustafsson. - Åbo : Åbo akademi. Företagsekonomiska institutionen, 1988. - 20 s. : diagr.. - (Memo-stencil. Preliminära forskningsrapporter, ISSN 0359-0011 ; Nr. 126).
ISBN 951-649-488-9
2. Gustafsson, Claes / Företagsekonomiska institutionen
  Is rationality possible without action / Claes Gustafsson. - Åbo : Åbo akademi. Företagsekonomiska institutionen, 1988. - 18 s. - (Memo-stencil. Preliminära forskningsrapporter, ISSN 0359-0011 ; Nr 127).
ISBN 951-649-489-7
3. Gustafsson, Claes / Företagsekonomiska institutionen
  Kan man vara moralisk utan att vara snäll / Claes Gustafsson.
- In: Nya argus, ISSN 0027-7126, (1988) 1, s. 15-17.

4. Gustafsson, Claes / Företagsekonomiska institutionen
  Om företag, moral och handling / Claes Gustafsson. - Lund : Studentlitteratur, 1988. - 200 s.
ISBN 91-44-45951-3
UDC 65.013:17, 65.01
5. Gustafsson, Claes / Företagsekonomiska institutionen
  Ajatuksia johtamisesta 90-luvulla / Claes Gustafsson.
- In: Lääkintöhallitus tiedottaa, ISSN 0783-1900, (1989) 3-4, s. 20-23.

6. Gustafsson, Claes / Företagsekonomiska institutionen
  Funderingar kring företagsledning på 90-talet / Claes Gustafsson. - Åbo : Åbo akademi. Ledningsteoretiska seminariet, 1989. - 16 blad. - (LTS-rapport, ISSN 0785-6997 ; nr 4). Preliminär rapport.
ISBN 951-649-539-7
UDC 65.01, 65.012.4
7. Gustafsson, Claes / Företagsekonomiska institutionen
  Purists versus pragmatists : on Protagoras, economists and management consultants / Barbara Czarniawska-Joerges, Claes Gustafsson, Dag Björkegren. - Åbo : Åbo akademi, 1989. - 22 blad. - (Memo-stencil. Preliminära forskningsrapporter, ISSN 0359-0011 ; nr 146).
ISBN 951-649-666-0
UDC 659.235, 659, 1
8. Gustafsson, Claes / Företagsekonomiska institutionen
  Purists versus pragmatists : on Protagoras, economists and management consultants / Barbara Czarniawska-Joerges, Claes Gustafsson, Dag Björkegren. - Åbo : Åbo akademi, 1989. - 22 blad - (Memo-stencil. Preliminära forskningsrapporter, ISSN 0359-0011 ; nr 146).
ISBN 951-649-666-0
UDC 659.235, 659, 1
9. Gustafsson, Claes / Företagsekonomiska institutionen
  New values, morality and strategic ethics / by Claes Gustafsson. - Åbo : Åbo akademi. Företagsekonomiska institutionen, 1990. - 14 s. - (Memo-stencil. Preliminära forskningsrapporter, ISSN 0359-0011 ; nr 148).
ISBN 951-649-786-1
UDC 65
10. Gustafsson, Claes / Företagsekonomiska institutionen
  The perspective of accounting and organizational action / Claes Gustafsson, Lars Hassel.
- In: Accounting and organizational action / ed. by Claes Gustafsson. - Åbo : Åbo Akademi, 1990, s. 1-7.
ISBN 951-9498-77-X
11. Gustafsson, Claes / Företagsekonomiska institutionen
  Some notes on intentionality and normativity in managerial reasoning / Claes Gustafsson.
- In: Accounting and organizational action / ed. by Claes Gustafsson. - Åbo : Åbo Akademi, 1990, s. 9-23.
ISBN 951-9498-77-X
12. Gustafsson, Claes / Företagsekonomiska institutionen
  Moral, etik och handling / Claes Gustafsson.
- In: Ledning av företag och förvaltningar : förutsättningar, former, förnyelse / Göran Andersson och Rolf Lind (red.). - Stockholm : SNS, 1991, s. 61-79.
ISBN 91-7150-409-5
13. Gustafsson, Claes / Företagsekonomiska institutionen
  New values, morality, and strategic ethics / Claes Gustafsson.
- In: Arenas of strategic thinking : /workshop held to celebrate the 70th anniversary of the Finnish Foundation for Economic Education / ed. by Juha Näsi. - Hki : Liikesivistysrahasto, 1991, s. 76-87.
ISBN 951-96013-4-1
14. Gustafsson, Claes / Företagsekonomiska institutionen
  Den dygdige företagsledaren / Claes Gustafsson.
- In: Företagsledning bortom etablerad teori / red. Sven-Erik Sjöstrand och Ingalill Holmberg. - Lund : Studentlitteratur, 1992, s. 31-45.
ISBN 91-44-37611-1
15. Gustafsson, Claes / Företagsekonomiska institutionen
  Business ethics and heroic virtues / Claes Gustafsson. - Åbo : Åbo akademi. Företagsekonomiska institutionen, 1994. - 13 bl. - (Memo-stencil. Preliminära forskningsrapporter, ISSN 0357-4571 ; nr 176).
ISBN 951-650-470-1
UDC 65
16. Gustafsson, Claes / Företagsekonomiska institutionen
  Etik och företag / Claes Gustafsson.
- In: Företag och marknad : samarbete och konkurrens / Jörgen Ljung... [et al.]. - Lund : Studentlitteratur, 1994, s. 186-199.
ISBN 91-44-46501-7
17. Gustafsson, Claes / Företagsekonomiska institutionen
  Min syn på referenser / Claes Gustafsson.
- In: Med hänvisning till andra : en bok om refererandet i samhällsvetenskapliga texter / Björn Rombach (red.). - Stockholm : Nerenius & Santerus, 1994, s. 11-18.
ISBN 91-88384-34-9
18. Gustafsson, Claes / Företagsekonomiska institutionen
  Moralization as a link between idealism and naturalism in the ethical discourse / Claes Gustafsson.
- In: Ethics and economic affairs / edited by Alan Lewis and Karl-Erik Wärneryd. - London : Routledge, 1994, s. 115-124.
ISBN 0-415-09396-1
19. Gustafsson, Claes / Företagsekonomiska institutionen
  Produktion av allvar : om det ekonomiska förnuftets metafysik / Claes Gustafsson. - Stockholm : Nerenius & Santerus, 1994. - 246 s. - (Studier i företagsekonomi ; 3).
ISBN 91-88384-47-0
20. Gustafsson, Claes / Företagsekonomiska institutionen
  Why is good good? / Claes Gustafsson. - Åbo : Åbo akademi. Företagsekonomiska institutionen, 1994. - 15 bl. - (Memo-stencil. Preliminära forskningsrapporter, ISSN 0357-4571 ; nr 177).
ISBN 951-650-485-X
UDC 65