[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Biblio: the search term namn=('Häger-Nylund, Birgit') results in 9 hits


1. Häger-Nylund, Birgit / Institutionen för specialpedagogik
  Första steget till nordiskt forskarnätverk inom specialpedagogiken : nordiskt planeringsmöte kring forskning och forskarutbildning 24-25.10.1991 i Vasa / Birgit Häger-Nylund, Ulla Lahtinen.
- In: Nordisk tidsskrift for specialpaedagogik, ISSN 0048-0509, (1992) 2, s. 59-68.

2. Häger-Nylund, Birgit / Institutionen för specialpedagogik
  Interaktionssystem och konstruktioner i inlärnings situationer : vad underlättar respektive försvårar inlärning / Birgit Häger-Nylund.
- In: Erityispedagogiikan tutkijakoulutuksen nykytila / Kari Tuunainen, Hannu Savolainen, Pirjo Savolainen (toim.). - Joensuu : Joensuun yliopisto, 1992, s. 219-235. - (Kasvatustieteiden tiedekunnan selosteita / Joensuun yliopisto, ISSN 0780-5314 ; n:o 42). Kooste Mekrijärven tutkimusasemalla 4.-6.11.1991 järjestetystä erityispedagogiikan valtakunnallisesta jatkokoulutusseminaarista "Erityispedagogiikka nyt".
ISBN 951-708-074-3
3. Häger-Nylund, Birgit / Institutionen för specialpedagogik
  Psykologi som vetenskap : uppgifter till litteraturen / Birgit Häger. - Åbo : Fortbildningscentralen vid Åbo Akademi, 1992. - 31 s. Den öppna högskolan, fristående studier i psykologi.

4. Häger-Nylund, Birgit / Institutionen för specialpedagogik
  Päiväkoti-ikäisten, fyysisesti vammaisten lasten integraatiosta / Vappu Viemerö ja Birgit Häger-Nylund.
- In: Kirjoituksia lastentarhanopettajakoulutuksesta, varhaiskasvatuksesta ja lasten päivähoidosta : turkulaisten artikkeleita lastentarhanopettajakoulutuksen 100-vuotisjuhlajulkaisuun / Jarmo Kinos (toim.). - Turku : Turun opettajakoulutuslaitos, 1992, s. 191-199. - (Turun yliopiston kasvatustiteiden tiedekunnan julkaisusarja. B: Selosteita, ISSN 0359-5587 ; 36).
ISBN 951-880-857-0
5. Häger-Nylund, Birgit / Institutionen för specialpedagogik
  Heterogenitet i undervisningsgrupper vid svenskspråkiga yrkesläroanstalter / Birgit Häger-Nylund.
- In: Den 22:a NFPF-kongressen, Vasa, 10-13 mars 1994. - [Vasa] : Institutionen för lärarutbildning, Åbo Akademi, Österbottens högskola, [1994], s. [Opag.]. Abstraktet sammanl. 2 s. NFPF=Nordisk förening för pedagogisk forskning.

6. Häger-Nylund, Birgit / Institutionen för specialpedagogik
  Tankar om och kring den nya läroplanen / Birgit Häger-Nylund.
- In: Den 22:a NFPF-kongressen, Vasa, 10-13 mars 1994. - [Vasa] : Institutionen för lärarutbildning, Åbo Akademi, Österbottens högskola, [1994], NFPF=Nordisk förening för pedagogisk forskning.

7. Häger-Nylund, Birgit / Pedagogiska institutionen
  Vasa specialpedagogiska center : mötesplats för forskare och klienter / Birgit Häger-Nylund.
- In: SPEC-NYTT, ISSN 0782-8039, (1994) 1, s. 15-26.

8. Häger-Nylund, Birgit / Institutionen för specialpedagogik
  Svenskspråkigt test för kartläggning av ordavkodningsstrategier / Birgit Häger-Nylund.
- In: Den 22:a NFPF-kongressen, Vasa, 10-13 mars 1994. - [Vasa] : Institutionen för lärarutbildning, Åbo Akademi, Österbottens högskola, [1994], s. [Opag.]. Abstraktet sammanl. 1 s. NFPF = Nordisk förening för pedagogisk forskning.

9. Häger-Nylund, Birgit / Institutionen för specialpedagogik
  Vasa specialpedagogiska center : ett finlandssvenskt specialpedagogiskt center under uppbyggnad / Carina Hagkvist, Britta Hannus-Gullmets, Birgit Häger-Nylund .
- In: Den 22:a NFPF-kongressen, Vasa, 10-13 mars 1994. - [Vasa] : Institutionen för lärarutbildning, Åbo Akademi, Österbottens högskola, [1994], s. [Opag.]. Abstraktet sammanl. 1 s. NFPF = Nordisk förening för pedagogisk forskning.