[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Biblio: the search term namn=('Häkkinen, Kaisa') results in 86 hits


1. Häkkinen, Kaisa / Finska institutionen
  Keskustelu suomen morfofonologian kuvaamisesta jatkuu sittenkin / Kaisa Häkkinen.
- In: Kieliposti, ISSN 0783-2958, (1988) 1, s. 28-30.

2. Häkkinen, Kaisa / Finska institutionen
  Keskustelua suomen morfofonologian kuvaamisesta / Kaisa Häkkinen.
- In: SKY 1988 : Suomen kielitieteellisen yhdistyksen vuosikirja 1988=Språkvetenskapliga Föreningens i Finland årsbok / Red. av Jan-Ola Östman...et al.. - Hki : Suomen kielitieteellinen yhdistys, 1988, s. 51-60.
ISBN 951-95264-2-0
3. Häkkinen, Kaisa / Finska institutionen
  Kielisukulaistemme menneisyys ja nykyisyys : rec. av Valev Uipobuu, Finnougrierna och deras språk. De finsk-ugriska folkens förflutna och nutid / Kaisa Häkkinen.
- In: Sananjalka, ISSN 0558-4639, (1988) 30, s. 214-218.

4. Häkkinen, Kaisa / Finska institutionen
  [Rev. of] Valev Uibopuu, Finnougrierna och deras språk. De finsk-Ugriska folkens förflutna och nutid / Kaisa Häkkinen.
- In: Finsk tidskrift, ISSN 0015-248X, (1988) 10, s. 568-572.

5. Häkkinen, Kaisa / Finska institutionen
  Suomalaisen kirjan juhlaa / Kaisa Häkkinen.
- In: Kunnallislehti 27.2.1988

6. Häkkinen, Kaisa / Finska institutionen
  Symposium 1988 : Itämerensuomalaisen filologian symposiumi, Turku 30.8.-2.9.1988 referaatit / järjestäjät: Turun yliopiston suomalaisen ja yleisen kielitieteen laitos, Finska institutionen vid Åbo Akademi, Suomen ja Neuvostoliiton välinen tieteellis-teknillinen yhteistoimintakomitea = Komissija po naucno-tehniceskomu sotrudnicestvu mezdu Finljandiej i Sovetskim Sojuzom. - Turku : Itämerensuomalaisen filologian symposiumi, 1988. - 124 s. : ill., kart.
ISBN 951-99961-6-8
UDC 809.45
7. Häkkinen, Kaisa / Finska institutionen
  Aulis J. Joki 2.6.1913-8.2.1989 / Kaisa Häkkinen.
- In: Sananjalka, ISSN 0558-4639, 31 (1989) s. 195-201.

8. Häkkinen, Kaisa / Finska institutionen
  Finsk-ugrisk språkvetenskap i Finland 1828-1918 : rec. av Mikko Korhonen, Finno-ugrian language studies in Finland 1828-1918 / Kaisa Häkkinen.
- In: Historisk tidskrift för Finland, ISSN 0046-7596, (1989) 1, s. 136-140.

9. Häkkinen, Kaisa / Finska institutionen
  Ruotsalaislainat Turun murteessa : rec. av Maija Grönholm, Ruotsalaiset lainasanat Turun murteessa / Kaisa Häkkinen.
- In: Virittäjä, ISSN 0042-6806, (1989) s. 125-136.

10. Häkkinen, Kaisa / Finska institutionen
  Mistä sanat tulevat : suomalaista etymologiaa / Kaisa Häkkinen. - Helsinki : Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1990. - 326 s. - (Tietolipas, ISSN 0562-6129 ; 117).
ISBN 951-717-595-7
UDC 809.454.1, 809.454.1-54
11. Häkkinen, Kaisa / Finska institutionen
  Udmurtin typologiaa : rec. av Pirkko Suihkonen, Korpustutkimus kielitypologiassa sovellettuna udmurttiin. Diss. / Kaisa Häkkinen.
- In: Virittäjä, ISSN 0042-6806, (1990) s. 508-513.

12. Häkkinen, Kaisa / Finska institutionen
  Mauno Koski 60-vuotias / Kaisa Häkkinen.
- In: Virittäjä, ISSN 0042-6806, (1990) s. 223-226.

13. Häkkinen, Kaisa / Finska institutionen
  Suomen kieli on myös vieras kieli / Kaisa Häkkinen.
- In: Ensimmäinen sukupolvi : Kouvolan yhteiskoulun Koivonrinteen lukio 1955-1990 / toim. Jorma Ranta. - Kouvola : Koivonrinteen lukio, 1990, s. 87-94.
ISBN 952-90-1919-X
14. Häkkinen, Kaisa / Finska institutionen
  Suomen sanaston dynamiikkaa : rec. av Antero Niemikorpi, Suomen kielen sanaston dynamiikka / Kaisa Häkkinen & Pia Björkqvist.
- In: Virittäjä, ISSN 0558-4639, (1991) s. 192-197.

15. Häkkinen, Kaisa / Finska institutionen
  Varhaisnykysuomen yhdyssanat / Kaisa Häkkinen & Pia Björkqvist.
- In: Sananjalka, ISSN 0558-4639, 33 (1991) s. 31-53.

16. Häkkinen, Kaisa / Finska institutionen
  Das etymologische Gesamtbildt des finnischen Wortschatzes / Kaisa Häkkinen.
- In: Finnisch-ugrische Sprachen zwischen dem germanischen und dem slavischen Sprachraum : Vorträge des Symposiums aus Anlass des 25-jahrigen Bestehens der Finnougristik an der Rijkuniversiteit Groningen 13.-15. November 1991 / Laslo Honti...et al. - Amsterdam : Rodopi, ger, s. 25-35.
ISBN 90-5183-387-3
17. Häkkinen, Kaisa / Finska institutionen
  Geminaatta-affrikaatan iästa ja alkuperästä / Kaisa Häkkinen.
- In: Festschrift für Karoly Redei zum 60. Geburtstag / hrsg. von Pal Dereky. - Wien : Institut für Finno-Ugristik der Universität Wien, 1992, s. 179-183. - (Linguistica. Series A. Studia et dissertationes, ISSN 0238-8642 ; 8).
ISBN 963-8461-57-8
18. Häkkinen, Kaisa / Finska institutionen
  Germaanisten lainasanojen "Cullainen kirja : /rec. av A. D. Kylstra...et al., Lexikon der älteren germanischen Lehnwörter in den ostseefinnischen Sprachen. Bd. I / Kaisa Häkkinen.
- In: Sananjalka, ISSN 0558-4639, 34 (1992) s. 179-185.

19. Häkkinen, Kaisa / Finska institutionen
  Kieli ja valta : /rec. av Kieli, valta ja eriarvoisuus, red. av Tapani Lehtinen och Susanna Shore/ / Kaisa Häkkinen.
- In: Virittäjä, ISSN 0558-4639, (1992) s. 90-96.

20. Häkkinen, Kaisa / Finska institutionen
  Das langersehnte neue finnische Wörterbuch : /rec. av Suomen kielen perussanakirja/ / Kaisa Häkkinen.
- In: Finnisch-ugrische Forschungen, ISSN 0355-1253, 50 (1992) s. 300-309.

21. Häkkinen, Kaisa / Finska institutionen
  Suomen perussanaston etymologiset kerrostumat / Kaisa Häkkinen.
- In: Virittäjä, ISSN 0558-4639, (1992) s. 47-59.

22. Häkkinen, Kaisa / Finska institutionen
  Syntax und Textgrammatik der finnischen Mundarten : /rec. av Osmo Ikola, Ulla Palomäki, Anna-Kaisa Koitto, Suomen murteiden lauseoppia ja tekstikielioppia/ / Kaisa Häkkinen.
- In: Ural-altaische Jahrbücher : N.F., ISSN 0174-0652, Bd. 10 (1992) s. 200-203.

23. Häkkinen, Kaisa / Finska institutionen
  De tidligste kontakter mellem finnernes og skandinavernes forfaedre som set af en fennougrist : artikler om finskt og den finsk-ugriske sprogfamilie / Kaisa Häkkinen.
- In: Det finske sprogs rödder / red. af John Lind og Olli Nuutinen. - Köbenhavn : Köbenhavns universitet, 1992, s. 50-69. - (Finsk afdelnings skrifter, ISSN 0902-0977 ; 4).

24. Häkkinen, Kaisa / Finska institutionen
  Lähestulkoon profeetta omalla maallaan : Osmo Ikola 75-vuotias / Kaisa Häkkinen .
- In: Virittäjä, ISSN 0042-6806, (1993) s. 102-108.

25. Häkkinen, Kaisa / Finska institutionen
  Millaista kielentuntemusta tulisi opettaa / Kaisa Häkkinen.
- In: Virittäjä, ISSN 0042-6806, (1993) s. 482-484.

26. Häkkinen, Kaisa / Finska institutionen
  Ongelmoita oppimia : Suomen agenttipartisiipin historiaa ja nykyisyyttä / Kaisa Häkkinen.
- In: Festschrift für Raija Bartens zum 25.10.1993 / . - Helsinki : Suomalais-ugrilainen seura, 1993, s. 129-148. - (Mémoires de la Société Finno-ougrienne (= Suomalais-ugrilaisen seuran toimituksia), ISSN 0355-0230 ; 215).
ISBN 951-9403-60-4
27. Häkkinen, Kaisa / Finska institutionen
  Suomen kielen tutkimus kansallisen diktatuurin kourissa / Kaisa Häkkinen.
- In: Vaikea totuus : vuosi 1918 ja kansallinen tiede / toimittanut Heikki Ylikangas. - Helsinki : Suomalainen kirjallisuuden seura, 1993, s. 18-45. - (Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia, ISSN 0355-1768 ; 603).
ISBN 951-717-768-2
28. Häkkinen, Kaisa / Finska institutionen
  Suomen lukusanasysteemin historia / Kaisa Häkkinen.
- In: Sananjalka, ISSN 0558-4639, 35 (1993) s. 7-22.

29. Häkkinen, Kaisa / Finska institutionen
  Uralische Lautstatistik : / Kaisa Häkkinen.
- In: Finnisch-ugrische Forschungen, ISSN 0355-1235, 51 (1993) s. 233-235.

30. Häkkinen, Kaisa / Finska institutionen
  Uutta ja vanhaa etymologian alalta : / Kaisa Häkkinen.
- In: Sananjalka, ISSN 0558-4639, 35 (1993) s. 165-170.

31. Häkkinen, Kaisa / Finska institutionen
  Verbiketjut 1500-luvun kirjasuomessa / Kaisa Häkkinen.
- In: Systeemi ja poikkeama : juhlakirja Alho Alhoniemen 60-vuotispäiväksi / toimitus Sirkka Saarinen, Jorma Luutonen, Eeva Herrala. - Turku : Turun yliopisto, 1993, s. 207-227. - (Turun yliopston suomalaisen ja yleisen kielitieteen laitoksen julkaisuja, ISSN 0356-8490 ; 42).
ISBN 951-880-961-5
32. Häkkinen, Kaisa / Finska institutionen
  Agricolasta nykykieleen : Suomen kirjakielen historia / Kaisa Häkkinen. - Porvoo : WSOY, 1994. - 587 s.
ISBN 951-0-19028-4
33. Häkkinen, Kaisa / Finska institutionen
  Alkukielen jäljillä : [rec. av Mikko Korhonen, Alkukielen synty] / Kaisa Häkkinen.
- In: Hiidenkivi, ISSN 1236-794X, (1994) 1, s. 44.

34. Häkkinen, Kaisa / Finska institutionen
  Etymologioita : rypsi ja rapsi, timotei ja tulppaani / Kaisa Häkkinen.
- In: Hiidenkivi, ISSN 1236-794X, (1994) 1, s. 52.

35. Häkkinen, Kaisa / Finska institutionen
  Etymologioita : lasten jaimeväisten suusta / Kaisa Häkkinen.
- In: Hiidenkivi, ISSN 1236-794X, (1994) 5, s. 44.

36. Häkkinen, Kaisa / Finska institutionen
  Etymologioita : pääasioita / Kaisa Häkkinen.
- In: Hiidenkivi, ISSN 1236-794X, (1994) 4, s. 50.

37. Häkkinen, Kaisa / Finska institutionen
  Herraswäen juomia 1800-luvulta / Kaisa Häkkinen.
- In: Hiidenkivi, ISSN 1236-794X, (1994) 2, s. 46.

38. Häkkinen, Kaisa / Finska institutionen
  Kielitieteen perusteet / Kaisa Häkkinen. - Helsinki : Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1994. - 188 s. - (Tietolipas ; 133).
ISBN 951-717-820-4
39. Häkkinen, Kaisa / Finska institutionen
  Kuinka Suomesta tehtiin sivistyskieli 1800-luvulla / Kaisa Häkkinen.
- In: Volgalaiskielet muutoksessa : volgalaiskielten symposiumi Turussa 1.-2. 1993 = Izmeenenija v volzsko-finskih jazykah / toim. Arto Moisio ja Jaana Magnusson. - Turku : [Turun yliopisto], 1994, s. 149-163. - (Turun yliopiston suomalaisen ja yleisen kielitieteen laitoksen julkaisuja, ISSN 0356-8490 ; 45).
ISBN 951-29-0176-5
40. Häkkinen, Kaisa / Finska institutionen
  Savolainen "sohva-ilmiö"? : suomen yleiskielen ts-yhtymän murrevastineiden historiallista taustaa / Kaisa Häkkinen.
- In: Virittäjä, ISSN 0042-6806, (1994) s. 603-609.

41. Häkkinen, Kaisa / Finska institutionen
  Zu saure Trauben für den Fuchs : /rec. av Ralf-Peter Ritter: Studien zu den ältesten germanischen Entlehnungen im Ostseefinnischen)/ / Kaisa Häkkinen.
- In: Finnisch-ugrische Forschungen, ISSN 0355-1253, 52 (1994) s. 321-340.

42. Häkkinen, Kaisa / Svenska institutionen
  Hur Agricola var påverkad av svenskan / Kaisa Häkkinen.
- In: Folkmålsstudier : 35 / genom Ann-Marie Ivars, Peter Slotte. - Åbo : Föreningen för nordisk filologi, 1994, s. 57-80.
ISBN 952-90-6042-4
43. Häkkinen, Kaisa / Finska institutionen
  Etymologioita : nimisanoja / Kaisa Häkkinen.
- In: Hiidenkivi, ISSN 1236-794X, (1994) 6, s. 46.

44. Häkkinen, Kaisa / Finska institutionen
  Etymologioita : alan miehiä / Kaisa Häkkinen.
- In: Hiidenkivi, ISSN 1236-794X, (1995) 6, s. 41.

45. Häkkinen, Kaisa / Finska institutionen
  Etymologioita : alkeistietoa / Kaisa Häkkinen.
- In: Hiidenkivi, ISSN 1236-794X, (1995) 5, s. 45.

46. Häkkinen, Kaisa / Finska institutionen
  Etymologioita : kanuutteja ja kuukuspähkinöitä / Kaisa Häkkinen.
- In: Hiidenkivi, ISSN 1236-794X, (1995) 3, s. 50.

47. Häkkinen, Kaisa / Finska institutionen
  Etymologioita : tosi tietoa / Kaisa Häkkinen.
- In: Hiidenkivi, ISSN 1236-794X, (1995) 2, s. 42.

48. Häkkinen, Kaisa / Finska institutionen
  Etymologioita : vanhasta uutta / Kaisa Häkkinen.
- In: Hiidenkivi, ISSN 1236-794X, (1995) 1, s. 48.

49. Häkkinen, Kaisa / Finska institutionen
  Kantaako hanki vai tuleeko takkela? / Kaisa Häkkinen.
- In: Tiede 2000, ISSN 0358-1039, (1995) 2, s. 58-59.

50. Häkkinen, Kaisa / Finska institutionen
  Koska maanviljelys tuli Suomeen / Kaisa Häkkinen, Terttu Lempiäinen.
- In: Hiidenkivi, ISSN 1236-794X, (1995) 6, s. 10-14.

[Next]