[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Biblio: the search term namn=('Hällström, Gunnar af') results in 5 hits


1. Hällström, Gunnar af / Institutionen för systematisk teologi
  Carnis resurrectio : the interpretation of a credal formula / Gunnar af Hällström. - Hki : Societas Scientiarum Fennica, 1988. - 106 s. - (Commentationes humanarum litterarum, ISSN 0069-6587 ; 86).
ISBN 951-653-168-7
UDC 276, 23
2. Hällström, Gunnar af / Institutionen för systematisk teologi
  Patristiikan käsikirja / Gunnar af Hällström ja Eila Rämö. - Helsinki : Helsingin yliopisto, 1990. - 212 s. : ill., kart. - (Helsingin yliopiston systemaattisen teologian laitoksen julkaisuja, ISSN 0359-3649 ; 11).
ISBN 951-45-5542-2
UDC 27
3. Hällström, Gunnar af / Institutionen för systematisk teologi
  Justinianus I (527-565) mellan öst och väst / Gunnar af Hällström.
- In: Florilegium patristicum : en festskrift till Per Beskow / sammanställd av Gösta Hallonsten, Sten Hidal, Samuel Rubenson. - Delsbo : Psak, 1991, s. 123-130.
ISBN 91-7830-098-3
4. Hällström, Gunnar af / Institutionen för systematisk teologi
  Prästutbildningens problematik i fornkyrkan / Gunnar af Hällström.
- In: Academica et ecclesia : studia in honorem Fredric Cleve / ed.: Hans-Olof Kvist. - Åbo : Åbo akademis förlag, 1991, s. 62-76.
ISBN 951-9498-89-3
5. Hällström, Gunnar af / Institutionen för systematisk teologi
  Origen in Greece / Gunnar af Hällström.
- In: Acta Byzantina Fennica, ISSN 0783-2478, 5 (1992) s. 17-32.