[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Biblio: the search term namn=('Hakkarainen, Gerhard') results in 3 hits


1. Hakkarainen, Gerhard / Institutionen för geologi och mineralogi
  Kompendium i kristallografi / sammanst. av Gerhard Hakkarainen. - Åbo : Åbo akami. Institutionen för geologi och mineralogi, 1990. - 17 blad : ill. Läromedel i kompendieform.

2. Hakkarainen, Gerhard / Institutionen för geologi och mineralogi
  Litostratigraphic and geochemical relations in the Hämeenlinna-Sopmero volcanic belt / Gerhard Hakkarainen.
- In: Symposium, Proterozoic Geochemistry, Helsinki '90, December 13-14, 1990, Helsinki, Finland : abstract / ed. by Yrjö Kähkönen. - Hki : Univ. of Helsinki. Department of geology, 1990, s. 12-15.

3. Hakkarainen, Gerhard / Institutionen för geologi och mineralogi
  Suomen malmiesiintyminien kuvaus ja tutkimusmenetelmistä / Gerhard Hakkarainen.
- In: Sinkkiprojektin raportti / toim. Heikki Papunen. - Turku : Turun yliopisto, 1990, - (Turun yliopiston geologian osaston julkaisuja, ISSN 0356-9829 ; 22).
ISBN 951-880-454-0